От партнеров

Заказать работу

От партнёров


Счетчики
    Желаете получить информацию о том, где можно найти и СКАЧАТЬ не отходя от своего компьютера бесплатные журналы, обзоры, научные и аналитические статьи, статистические данные, книги, учебники, официальные документы государственных органов? Тогда воспользуйтесь нашим новым сервисом "Полезная ссылка"!

    Как это работает? Очень просто! Вы получаете полезную ссылку, нажав на которую, скачиваете документ с первоисточника в электронном виде.

Поиск рефератов на Linksdir.com.ua!
Раздел

Научные статьи и авторефераты по сельскому хозяйству

Название

Підвищення вірогідності телевізійних засобів контролю м'ясопродуктів на трихінельоз

Підвищення вірогідності телевізійних засобів контролю м'ясопродуктів на трихінельоз : Автореф. дис. канд. техн. наук: 05.11.13 / О.О. Сергєєв; Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. — К., 2003. — 19 с. — укp.
Описание         Розроблено математичну модель оцінки вірогідності телевізійних приладів контролю м'ясопродуктів на трихінельоз, що враховує характерні властивості телевізійних зображень проб: контраст зображення, розмір личинок, співвідношення яскравостей об'єкта та фона, співвідношення сигнал/шум зображення, час спостереження. На основі дослідження процесу формування цифрового спектрозонального збраження визначено, що найбільший вплив на вірогідність контролю мають нерівномірність освітленості, функція передачі модуляції передавальної телевізійної камери (ПТК) і мікроструктура об'єкта. Експериментально встановлено оптимальну комбінацію оптичних спектральних фільтрів, що дозволить збільшити значення коефіцієнта передачі ПТК у порівнянні з роботою на інших спектральних інтервалах. Запропоновано метод підвищення вірогідності телевізійних засобів контролю м'ясопродуктів на трихінельоз, який базується на результатах дослідження математичної моделі та коефіцієнта передачі модуляції ПТК і передбачає обробку локальними операторами цифрових зображень фрагментів проб, сформованих в спектральному діапазоні 580 - 630 нм.
Добавлено2008-08-15 02:46:18 Скачать «Підвищення вірогідності телевізійни...»Подробнее

Также Вы можете заказать реферат или курсовую работу на тему «Підвищення вірогідності телевізійних засобів контролю м'ясопродуктів на трихінельоз

Заказать новый реферат на тему «Підвищення вірогідності телевізійних засобів контролю м'ясопродуктів на трихінельоз»

Смотревшие данный материал также интересовались рефератами и курсовыми работами:

    © 2007-2018 vbs.com.ua