От партнеров

Заказать работу

От партнёров


Счетчики
    Желаете получить информацию о том, где можно найти и СКАЧАТЬ не отходя от своего компьютера бесплатные журналы, обзоры, научные и аналитические статьи, статистические данные, книги, учебники, официальные документы государственных органов? Тогда воспользуйтесь нашим новым сервисом "Полезная ссылка"!

    Как это работает? Очень просто! Вы получаете полезную ссылку, нажав на которую, скачиваете документ с первоисточника в электронном виде.

Поиск рефератов на Linksdir.com.ua!
Раздел

Научные статьи и авторефераты по сельскому хозяйству

Название

Кінетика ростових процесів пшениці і кукурудзи в умовах водного та високотемпературного стресів

Кінетика ростових процесів пшениці і кукурудзи в умовах водного та високотемпературного стресів : Автореф. дис... д-ра біол. наук: 03.00.12 / О.І. Жук; НАН України. Ін-т фізіології рослин і генетики. — К., 2004. — 38 с. — укp.
Описание         Встановлено закономірності самоорганізації росту клітин способом поділу і розтягнення у рослин кукурудзи (Zea mays L.) та пшениці (Triticum aestivum L.) за дії посухи та високих температур. З'ясовано, що у рослин з односпрямованим типом росту функціонують ефективні механізми саморегуляції проліферації та збільшення розмірів клітин, які за критичних рівнів дефіциту води та високих температур гальмують їх поділ та розтягнення для підвищення стійкості. Встановлено критичні рівні обводнення меристем пшениці та кукурудзи для переходу клітин до розтягнення. Доведено, що лімітуючим чинником для проліферації клітин листкових меристем пшениці та кукурудзи до прориву першим листком колеоптиля є вміст води у меристемі, а для рослин з фотосинтезуючими листками - водний дефіцит листкових пластинок. Зазначено, що водозатримуюча здатність клітин меристем пагона пшениці до прориву колеоптиля листком корелює з фізіологічною посухостійкістю сорту та життєздатністю рослин після дії посухи. Визначено, що відносний лінійний приріст листків і коренів пшениці та кукурудзи є чутливим інтегральним критерієм для характеристики росту за дії водного стресу та високих температур. Виявлено три типи ростової реакції на водний стрес: спустошення меристеми і припинення росту за сублетальних і летальних значень водного дефіциту, монотонне відновлення даного процесу за середніх значень водного стресу та виведення системи з рівноваги без суттєвого пошкодження за слабкого впливу даного фактору. Встановлено, що високі температури гальмують проліферативні процеси і менше впливають на розтягнення клітин. З'ясовано, що кінетика ростових процесів у рослин пшениці та кукурудзи після дії високотемпературного стресу обумовлена тимчасовою або постійною інактивацією проліферативної складової росту клітин. Під час прогріву рослин пшениці за субкритичних високих температур відзначено адаптацію проліферативних процесів і підтримання їх на стабільному рівні протягом певного періоду. Виявлено припинення руху клітин за мітотичним циклом і відновлення його у післястресовий період під дією критичних температур. Обгрунтовано синергічність дії високої температури та синтетичного ауксину 2,4-Д на інтегральний лінійний ріст листків і коренів пшениці. Встановлено, що допосівне замочування насіння у водних розчинах синтетичних ауксинів, цитокінінів, комплексних регуляторів росту зменшує негативну дію дефіциту води та високих температур і сприяє відновленню ростових процесів пшениці та кукурудзи у післястроковий період.
Добавлено2008-08-15 03:21:17 Скачать «Кінетика ростових процесів пшениці ...»Подробнее

Также Вы можете заказать реферат или курсовую работу на тему «Кінетика ростових процесів пшениці і кукурудзи в умовах водного та високотемпературного стресів

Заказать новый реферат на тему «Кінетика ростових процесів пшениці і кукурудзи в умовах водного та високотемпературного стресів»

Смотревшие данный материал также интересовались рефератами и курсовыми работами:

    © 2007-2019 vbs.com.ua