От партнеров

Заказать работу

От партнёров


Счетчики
    Желаете получить информацию о том, где можно найти и СКАЧАТЬ не отходя от своего компьютера бесплатные журналы, обзоры, научные и аналитические статьи, статистические данные, книги, учебники, официальные документы государственных органов? Тогда воспользуйтесь нашим новым сервисом "Полезная ссылка"!

    Как это работает? Очень просто! Вы получаете полезную ссылку, нажав на которую, скачиваете документ с первоисточника в электронном виде.

Поиск рефератов на Linksdir.com.ua!
Раздел

Научные статьи и авторефераты по сельскому хозяйству

Название

Морфологічна характеристика органів сечової системи великої рогатої худоби, вирощеної на забрудненій радіонуклідами території

Морфологічна характеристика органів сечової системи великої рогатої худоби, вирощеної на забрудненій радіонуклідами території : Автореф. дис... канд. вет. наук: 16.00.02 / Р.С. Данкович; Нац. аграр. ун-т. — К., 2004. — 20 с. — укp.
Описание         Досліджено морфофункціональний стан органів сечової системи великої рогатої худоби, вирощеної на території, забрудненій радіонуклідами. Проведено радіологічні, гематологічні, гістологічні, гістохімічні та морфометричні дослідження нирок, сечоводів, сечового міхура та сечівника трьох вікових груп тварин (5 - 6-ти тижневих, 8 - 22-х місячинх і 5 - 6-ти річних), які зазнавали постійного впливу низькодозового іонізуючого випромінювання. В органах сечової системи великої рогатої худоби, вирощеної на забрудненій радіонуклідами території, виявлено розвиток патологічних і компенсаторно-пристосувальних процесів. Встановлено відхилення величин відносних і абсолютних морфометричних показників основних структурних компонентів нирок, що свідчить про негативний вплив радіації на організм тварин. Виявлено, що зміни у функціонуванні нирок та сечовивідних шляхів найбільш виражені у 5 - 6-ти річних тварин, які найдовше перебували під постійним впливом малоінтенсивного іонізуючого опромінення. Встановлено, що у нирках відбуваються мембранозно-проліферативні зміни ниркових тілець, дистрофічно-атрофічні ураження епітелію проксимального сегменту нефрона, процеси інтерстаціального фіброзу, а також репаративні з ознаками клітинної та внутрішньоклітинної форм регенерації. В сечовивідних шляхах виявлено вогнищеву гіперплазію перехідного епітелію та його дистрофічні зміни.
Добавлено2008-08-15 03:26:56 Скачать «Морфологічна характеристика органів...»Подробнее

Также Вы можете заказать реферат или курсовую работу на тему «Морфологічна характеристика органів сечової системи великої рогатої худоби, вирощеної на забрудненій радіонуклідами території

Заказать новый реферат на тему «Морфологічна характеристика органів сечової системи великої рогатої худоби, вирощеної на забрудненій радіонуклідами території»

Смотревшие данный материал также интересовались рефератами и курсовыми работами:

    © 2007-2018 vbs.com.ua