От партнеров

Заказать работу

От партнёров


Счетчики
    Желаете получить информацию о том, где можно найти и СКАЧАТЬ не отходя от своего компьютера бесплатные журналы, обзоры, научные и аналитические статьи, статистические данные, книги, учебники, официальные документы государственных органов? Тогда воспользуйтесь нашим новым сервисом "Полезная ссылка"!

    Как это работает? Очень просто! Вы получаете полезную ссылку, нажав на которую, скачиваете документ с первоисточника в электронном виде.

Поиск рефератов на Linksdir.com.ua!
Раздел

Статьи и авторефераты диссертаций по физике и астрономии

Название

Квазіодновимірні електронні системи надрідким гелієм

Квазіодновимірні електронні системи надрідким гелієм : Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук: 01.04.09 / С.П. Гладченко; НАН України. Фіз.-техн. ін-т низ. температур ім. Б.І.Вєркіна. — Х., 2002. — 16 с. — укp.
Описание         Створено одновимірну електронну систему надрідким гелієм, максимально близьку до одновимірної. Використання нового підходу дозволило одержати зазначену низьковимірну систему високої частоти й однорідності, що вигідно відрізняє її від низьковимірних систем, реалізованих за іншими фізичними принципами. За результатами дослідження рухливості електронів, а також плазмової частоти визначено можливість локалізації носіїв на випадковому потенціалі в квазіодновимірній системі. Вивчення поведінки носіїв у магнітному полі показало, що в області газового розсіювання для реалізованої системи характерним є явище слабкої локалізації. Під час вивчення електронного переносу в магнітному полі в області температур, що відповідають електрон-риплонному розсіюванню, даного ефекту не виявлено. Дослідження кінетичних характеристик, а також електронного транспорту в магнітному полі показали, що реалізована система близька за своїми властивостями до одновимірної.
Добавлено2008-09-02 12:29:26

Также Вы можете заказать реферат или курсовую работу на тему «Квазіодновимірні електронні системи надрідким гелієм

Заказать новый реферат на тему «Квазіодновимірні електронні системи надрідким гелієм»

Смотревшие данный материал также интересовались рефератами и курсовыми работами:

    © 2007-2019 vbs.com.ua