От партнеров

Заказать работу

От партнёров


Счетчики
    Желаете получить информацию о том, где можно найти и СКАЧАТЬ не отходя от своего компьютера бесплатные журналы, обзоры, научные и аналитические статьи, статистические данные, книги, учебники, официальные документы государственных органов? Тогда воспользуйтесь нашим новым сервисом "Полезная ссылка"!

    Как это работает? Очень просто! Вы получаете полезную ссылку, нажав на которую, скачиваете документ с первоисточника в электронном виде.

Поиск рефератов на Linksdir.com.ua!
Раздел

Научные статьи и авторефераты диссертаций по гуманитарным наукам

Название

Ноосферный императив пайдейи XXI в.

Ноосферный императив пайдейи XXI в. [Электронный ресурс] / Э.В. Гирусов // Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 10-я юбил. междунар. конф. "Крым 2003": Тр. конф. — М., 2003. — Т. 2 — С. 573-576. — рус.
Описание         Екологічна проблема поставила людство перед вибором подальшого шляху розвитку: чи орієнтуватися йому, як і раніше, на безмежне зростання виробництва, чи це зростання повинно відповідати реальним можливостям природного середовища і людського організму,не тільки найближчим, але й віддаленим цілям соціального розвитку. Всі ці питання вимагають глибокого філософського осмислення, оскільки виникла гранична ситуація неординарного порядку. Людина, що дотепер заселяє Землю, якою б вона не була розумною, проте, не має основної властивості, притаманної будь-якому живому організму, - властивості екологічного самозабезпечення. Без цієї властивості людина не має майбутнього, а оволодівши нею, вона настільки змінить свої погляди, системи цінностей, своє ставленнядо природи і до себе подібних, що це вже буде інша істота, яка лише зовні нагадуватиме колишню. Ось чому для цієї нової істоти буде потрібна нова назва. Життєво актуальним стає завдання формування у людей світогляду біосфероцентричної спрямованості, а цевимагатиме переоцінки всієї системи духовних цінностей, що традиційно склалися, і, насамперед, адекватного розуміння людьми місця і ролі суспільства у біосфері як однієї зі складових цієї складної й унікальної природної системи.
Добавлено2008-08-15 04:08:21 Скачать «Ноосферный императив пайдейи XXI в....»Подробнее

Также Вы можете заказать реферат или курсовую работу на тему «Ноосферный императив пайдейи XXI в.

Заказать новый реферат на тему «Ноосферный императив пайдейи XXI в.»

Смотревшие данный материал также интересовались рефератами и курсовыми работами:

    © 2007-2018 vbs.com.ua