От партнеров

Заказать работу

От партнёров


Счетчики
    Желаете получить информацию о том, где можно найти и СКАЧАТЬ не отходя от своего компьютера бесплатные журналы, обзоры, научные и аналитические статьи, статистические данные, книги, учебники, официальные документы государственных органов? Тогда воспользуйтесь нашим новым сервисом "Полезная ссылка"!

    Как это работает? Очень просто! Вы получаете полезную ссылку, нажав на которую, скачиваете документ с первоисточника в электронном виде.

Поиск рефератов на Linksdir.com.ua!
Раздел

Научные статьи и авторефераты диссертаций по медицине

Название

Показники метаболізму клітин крові та їх збереженість за умов консервації факторами штучного гіпобіозу

Показники метаболізму клітин крові та їх збереженість за умов консервації факторами штучного гіпобіозу : Автореф. дис... канд. вет. наук: 03.00.04 / О.В. Арнаута; Нац. аграр. ун-т. — К., 2007. — 18 с. — укp.
Описание         Проведено трансфузії консервованої крові тваринам-реципієнтам. Установлено, що у разі зберігання крові за умов штучного вуглекислотного гіпобіозу інтенсивність гліколізу, основного метаболічного циклу клітин крові, істотно знижується, що виявляється у меншому використанні глюкози та відповідно меншій продукції лактату у порівнянні з контрольними зразками крові. Досліджені зразки крові характеризуються більш сталим градієнтом концентрації електролітів між плазмою крові та її форменими елементами. Показники кислотно-лужного стану зазнали значних змін, що взаємпов'язано з особливістю складу дослідженого середовища. Активність АлАТ і АсАТ у плазмі дослідних зразків консервованої крові значно менша, ніж у контролі. За умов штучного вуглекислотного гіпобіозу виявлено кращу збереженість формених елементів, а також стабільність їх морфофункціонального статусу, що трансформується у значно кращий терапевтичний ефект трансфузій такої крові тваринам-реципієнтам. Це доводить суттєвий вплив досліджених факторів консервування донорської крові на її метаболізм і як кінцевий результат - збільшення терміну якісного зберігання донорської крові тварин на 6 - 7 діб у порівнянні з консервуванням стандартним глюкозо-цитратним середовищем "Глюгіцир". На підставі результатів дослідження рекомендовано впровадження нового бікарбонат-вуглекислотного кровоконсервувального середовища до ветеринарної практики.
Добавлено2008-08-15 06:03:21 Скачать «Показники метаболізму клітин крові ...»Подробнее

Также Вы можете заказать реферат или курсовую работу на тему «Показники метаболізму клітин крові та їх збереженість за умов консервації факторами штучного гіпобіозу

Заказать новый реферат на тему «Показники метаболізму клітин крові та їх збереженість за умов консервації факторами штучного гіпобіозу»

Смотревшие данный материал также интересовались рефератами и курсовыми работами:

    © 2007-2018 vbs.com.ua