От партнеров

Заказать работу

От партнёров


Счетчики
    Желаете получить информацию о том, где можно найти и СКАЧАТЬ не отходя от своего компьютера бесплатные журналы, обзоры, научные и аналитические статьи, статистические данные, книги, учебники, официальные документы государственных органов? Тогда воспользуйтесь нашим новым сервисом "Полезная ссылка"!

    Как это работает? Очень просто! Вы получаете полезную ссылку, нажав на которую, скачиваете документ с первоисточника в электронном виде.

Поиск рефератов на Linksdir.com.ua!
Раздел

Научные статьи и авторефераты диссертаций по медицине

Название

Можливості відновлення функціонально-морфологічного стану зорового аналізатору під дією "Трофіну" при метаноловій інтоксикації

Можливості відновлення функціонально-морфологічного стану зорового аналізатору під дією "Трофіну" при метаноловій інтоксикації : Автореф. дис... канд. мед. наук: 14.01.18 / В.А. Васюта; Київ. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л.Шупика. — К., 2005. — 19 с. — укp.
Описание         Досліджено стан зорового аналізатора щурів після ментолової інтоксикації. Установлено подовження латентного періоду та зменшення амплітуди зорових викликаних потенціалів (ЗВП). Установлено, що покращення параметрів ЗВП у разі проведеного дезінтоксикаційного лікування щурів з ментоловою інтоксикацією розпочиналося з 30-ї доби. З'ясовано, що протягом перших 14-ти діб від початку дезінтоксикаційного лікування помітних змін у структурі зорового аналізатора не відбувалося, і лише на 30-ту добу після проведеного лікування у частині нейронів сітківки, а також у структурі зорового нерва та потиличній ділянці кори головного мозку мали місце початкові процеси репаративного характеру з боку олігодендроцитів і нейронів кори головного мозку, що сприяло частковому відновленню структурної цілісності зорового аналізатора, ушкодженого за впливу метанолу. Виявлено, що електрофізіологічне покращання параметрів ЗВП починалося з 14-ї доби після введення щурам з метаноловою інтоксикацією препарату "Трофін". З 7-ї доби лікування трофіном у всіх відділах зорового аналізатора прогресували процеси відновного характеру, що проявлялося внутрішньоклітинною репаративною регенерацією загальної маси нейронів, явищами ремієлінізації структур зорового нерва, за цього спостерігалося майже повне відновлення стуруктур зорового аналізатора на 30-ту добу від початку лікування.
Добавлено2008-08-15 07:13:04 Скачать «Можливості відновлення функціональн...»Подробнее

Также Вы можете заказать реферат или курсовую работу на тему «Можливості відновлення функціонально-морфологічного стану зорового аналізатору під дією "Трофіну" при метаноловій інтоксикації

Заказать новый реферат на тему «Можливості відновлення функціонально-морфологічного стану зорового аналізатору під дією "Трофіну" при метаноловій інтоксикації»

Смотревшие данный материал также интересовались рефератами и курсовыми работами:

    © 2007-2018 vbs.com.ua