От партнеров

Заказать работу

От партнёров


Счетчики
    Желаете получить информацию о том, где можно найти и СКАЧАТЬ не отходя от своего компьютера бесплатные журналы, обзоры, научные и аналитические статьи, статистические данные, книги, учебники, официальные документы государственных органов? Тогда воспользуйтесь нашим новым сервисом "Полезная ссылка"!

    Как это работает? Очень просто! Вы получаете полезную ссылку, нажав на которую, скачиваете документ с первоисточника в электронном виде.

Поиск рефератов на Linksdir.com.ua!
Раздел

Научные статьи и авторефераты диссертаций по медицине

Название

Моделі та інструментальні засоби автоматизованого організаційного управління матеріально-технічною базою вузу

Моделі та інструментальні засоби автоматизованого організаційного управління матеріально-технічною базою вузу : Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.13.06 / О.В. Мирна; Нац. аерокосм. ун-т ім. М.Є.Жуковського "Харк. авіац. ін-т". — Х., 2005. — 20 с. — укp.
Описание         Розглянуто актуальну науково-технічну проблему підвищення ефективності рішень, що приймаються у процесі розподілу ресурсів на експлуатацію та ремонт матеріально-технічної бази ВНЗ. Запропоновано модель автоматизованої підтримки прийняття рішень під час планування господарчих робіт, що забезпечує комплексну реалізацію функцій аналізу, вироблення, оцінки та вибору рішень. Одержали подальший розвиток імітаційні моделі для вирішення задач аналізу динаміки витрат ресурсів на виконання ремонтно-експлуатаційних робіт і генерування альтернативних планів на заданий період. Розроблено модель комплексного оцінювання, що відрізняється від відомих моделей гнучкою структурою експертної інформації та врахуванням чинників ризику. Удосконалено метод багатокритеріального вибору ELECTRE, що дозволило в сукупності з застосуванням відомого методу ранжирування за узагальненим критерієм обирати найбільш ефективний план робіт.
Добавлено2008-08-15 07:13:46 Скачать «Моделі та інструментальні засоби ав...»Подробнее

Также Вы можете заказать реферат или курсовую работу на тему «Моделі та інструментальні засоби автоматизованого організаційного управління матеріально-технічною базою вузу

Заказать новый реферат на тему «Моделі та інструментальні засоби автоматизованого організаційного управління матеріально-технічною базою вузу»

Смотревшие данный материал также интересовались рефератами и курсовыми работами:

    © 2007-2019 vbs.com.ua