От партнеров

Заказать работу

От партнёров


Счетчики
    Желаете получить информацию о том, где можно найти и СКАЧАТЬ не отходя от своего компьютера бесплатные журналы, обзоры, научные и аналитические статьи, статистические данные, книги, учебники, официальные документы государственных органов? Тогда воспользуйтесь нашим новым сервисом "Полезная ссылка"!

    Как это работает? Очень просто! Вы получаете полезную ссылку, нажав на которую, скачиваете документ с первоисточника в электронном виде.

Поиск рефератов на Linksdir.com.ua!
Раздел

Научные статьи и авторефераты диссертаций по медицине

Название

Клініко-патогенетична роль позитивних гострофазних білків, деструкції клітин і метаболічної інтоксикації організму за різних гострих інфекційних хвороб

Клініко-патогенетична роль позитивних гострофазних білків, деструкції клітин і метаболічної інтоксикації організму за різних гострих інфекційних хвороб : Автореф. дис... д-ра мед. наук: 14.01.13 / І.З. Карімов; АМН України. Ін-т епідеміології та інфекц. хвороб ім. Л.В.Громашевського. — К., 2006. — 44 с. — укp.
Описание         Вперше показано, що вміст даних сполук та індекси співвідношення між ними взаємозв'язані з дегенеративними клітинними процесами, які оцінено за рівнем окиснювальної модифікації білків (ОМБ), ліпідів (вмістом малонового диальдегіду) та деградації ДНК у лейкоцитах. На підставі результату статистичного аналізу вмісту у крові позитивних білків гострої фази (БГФ) виявлено їх патогенетичну та прогностичну роль у досліджуваних захворюваннях. Обгрунтовано доцільність використання показника ОМБ крові для оцінки ступеня метаболічної інтоксикації, перебігу та прогнозування захворювання. Виявлено кореляцію між рівнем ОМБ і малоновим диальдегідом (МДА), ОМБ і БГФ, МДА і БГФ, кортизолу та БГФ. Запропоновано новий показник оцінки ендогенної метаболічної інтоксикації за гострих інфекційних захворювань - індекс метаболічної інтоксикації (відношення ОМБ/МДА). Вперше показано клінічну ефективність бемітилу в комплексному лікуванні хворих на сальмонельоз, стимолу, гропринозину - за гострого гепатиту B. На підставі результатів наукового дослідження доповнено концепцію про загальні механізми патогенезу та синдрому інтоксикації за гострих інфекційних захворювань.
Добавлено2008-08-15 07:30:26 Скачать «Клініко-патогенетична роль позитивн...»Подробнее

Также Вы можете заказать реферат или курсовую работу на тему «Клініко-патогенетична роль позитивних гострофазних білків, деструкції клітин і метаболічної інтоксикації організму за різних гострих інфекційних хвороб

Заказать новый реферат на тему «Клініко-патогенетична роль позитивних гострофазних білків, деструкції клітин і метаболічної інтоксикації організму за різних гострих інфекційних хвороб»

Смотревшие данный материал также интересовались рефератами и курсовыми работами:

    © 2007-2018 vbs.com.ua