От партнеров

Заказать работу

От партнёров


Счетчики
    Желаете получить информацию о том, где можно найти и СКАЧАТЬ не отходя от своего компьютера бесплатные журналы, обзоры, научные и аналитические статьи, статистические данные, книги, учебники, официальные документы государственных органов? Тогда воспользуйтесь нашим новым сервисом "Полезная ссылка"!

    Как это работает? Очень просто! Вы получаете полезную ссылку, нажав на которую, скачиваете документ с первоисточника в электронном виде.

Поиск рефератов на Linksdir.com.ua!
Раздел

Научные статьи и авторефераты диссертаций по медицине

Название

Запально-репаративні явища в патогенезі місцевих променевих пошкоджень шкіри

Запально-репаративні явища в патогенезі місцевих променевих пошкоджень шкіри : Автореф. дис... д-ра мед. наук: 14.03.04 / Т.В. Звягінцева; Ін-т фізіології ім. О.О.Богомольця НАН України. — К., 2001. — 36 с. — укp.
Описание         Показано, що серед, утворюваних локальним опроміненням, існують неспецифічний компонент, властивий пошкодженням іншої етіології, та специфічний, пов'язаний безпосередньо з дією іонізуючого випромінювання. Відокремлювальними особливостями ранового запалення, викликаного променевим фактором, є надмірна активація процесів ПОЛ і гідролаз, механізмами та джерелами яких є не тільки взаємопов'язані активація ПОЛ і пошкодження мембран, але й зменшення концентрації біоенергетичних і пластичних субстратів у вогнищі ураження. З'ясовано закономірності реакцій усіх ланок системи крові - вогнища, периферичної крові, кровотвірної тканини. Найбільш специфічні відзнаки виявлено у вогнищі. Вони полягають у домінуванні альтеративного й ослабленні інфільтративного компонентів лейкоцитарної інфільтрації, розрегульованості клітинних і тканинних взаємодій, різкому пригниченні імунологічних реакцій, порушенні загальної кінетики загоювання. Розроблено принципово нові підходи до консервативної терапії місцевих променевих пошкоджень шкіри, вдосконалено методи та способи їх корекції, які грунтуються на місцевому застосуванні біоенергетичних і пластичних субстратів і поширюють арсенал консервативної терапії.
Добавлено2008-08-15 07:55:02 Скачать «Запально-репаративні явища в патоге...»Подробнее

Также Вы можете заказать реферат или курсовую работу на тему «Запально-репаративні явища в патогенезі місцевих променевих пошкоджень шкіри

Заказать новый реферат на тему «Запально-репаративні явища в патогенезі місцевих променевих пошкоджень шкіри»

Смотревшие данный материал также интересовались рефератами и курсовыми работами:

    © 2007-2019 vbs.com.ua