От партнеров

Заказать работу

От партнёров


Счетчики
    Желаете получить информацию о том, где можно найти и СКАЧАТЬ не отходя от своего компьютера бесплатные журналы, обзоры, научные и аналитические статьи, статистические данные, книги, учебники, официальные документы государственных органов? Тогда воспользуйтесь нашим новым сервисом "Полезная ссылка"!

    Как это работает? Очень просто! Вы получаете полезную ссылку, нажав на которую, скачиваете документ с первоисточника в электронном виде.

Поиск рефератов на Linksdir.com.ua!
Раздел

Научные статьи и авторефераты диссертаций по медицине

Название

Застосування відеоторакоскопічних операцій при спонтанному пневмотораксі

Застосування відеоторакоскопічних операцій при спонтанному пневмотораксі : Автореф. дис... канд. мед. наук: 14.01.03 / В.А. Мартинюк; Нац. мед. ун-т ім. О.О.Богомольця. — К., 2001. — 19 с. — укp.
Описание         Досліджено проблему відеоторакоскопічних операцій у хворих на спонтанний пневмоторакс з метою підвищення ефективності та радикальності лікування хвороби. Розроблено види відеоторакоскопічних операцій, їх алгоритми й методики удосконалення, які дозволяють значно збільшити ефективність оперативного лікування хворих на спонтанний пневмоторакс, зменшити терміни лікування та реабілітації останніх. Відзначено, що кількість рецидивів спонтанного пневмотораксу у разі відеоторакоскопічних операцій значно знизилась (більш, ніж удвічі у порівнянні з даними світової літератури) завдяки використанню оригінальних методик огляду органів плевральної порожнини й оперативної техніки. Доведено значну перевагу відеоторакоскопічних операцій над торакоскопічними та торакотомними втручаннями. Хоча кількість рецидивів спонтанного пневмотораксу у випадку відкритих втручань є нижчою, ніж після відеоторакоскопічних операцій, але останні переважають їх за скороченням строків больового синдрому, а також швидшим відновленням функції зовнішнього дихання та реабілітації хворих.
Добавлено2008-08-15 08:01:03 Скачать «Застосування відеоторакоскопічних о...»Подробнее

Также Вы можете заказать реферат или курсовую работу на тему «Застосування відеоторакоскопічних операцій при спонтанному пневмотораксі

Заказать новый реферат на тему «Застосування відеоторакоскопічних операцій при спонтанному пневмотораксі»

Смотревшие данный материал также интересовались рефератами и курсовыми работами:

    © 2007-2019 vbs.com.ua