От партнеров

Заказать работу

От партнёров


Счетчики
    Желаете получить информацию о том, где можно найти и СКАЧАТЬ не отходя от своего компьютера бесплатные журналы, обзоры, научные и аналитические статьи, статистические данные, книги, учебники, официальные документы государственных органов? Тогда воспользуйтесь нашим новым сервисом "Полезная ссылка"!

    Как это работает? Очень просто! Вы получаете полезную ссылку, нажав на которую, скачиваете документ с первоисточника в электронном виде.

Поиск рефератов на Linksdir.com.ua!
Раздел

Статьи и авторефераты диссертаций по философии, психологии и педагогике

Название

Систематизація та конструювання орнаментальних структур (на прикладі корейських національних орнаментів)

Систематизація та конструювання орнаментальних структур (на прикладі корейських національних орнаментів) : Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.01.03 / М.П. Цой; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. — К., 2002. — 21 с. — укp.
Описание         Проведено комплексний історико-культурологічний огляд корейської орнаменталістики та досліджено впливи культурологічних чинників на структуру, зміст і геометрію орнаментальних композицій. Встановлено, що розвиток орнаменталістики Кореї визначається трьома історичними періодами. Розглянуто комплекс символьних (змістових) закономірностей, що визначають історичну приналежність деякого орнаменту, характерних для орнаментів Кореї. Проаналізовано символізм, виявлено його роль і місце в орнаментальному мистецтві в цілому, визначено формотвірні елементи та природу виникнення символьних мотивів. Вивчено гармонійні та композиційні закономірності корейських орнаментів. Проведено комплекс формально-графічних досліджень традиційних корейських орнаментів, з'ясовано особливості композиційного рішення орнаментів, узгодженість їх елементів, правила визначення акцентів. На підставі зіставлення ознак запропонованої геометричної класифікації отримано набір матриць сумісності, що дозволяє регулювати поліваріантність процесу конструювання орнаменту за заданими вимогами або його відновлення за збереженим фрагментом. У рамках загальної методики розроблено алгоритми геометричний і формування чарунок складноструктурованих орнаментів з національною специфікою, що дозволяє управляти структурою орнаменту на стадії безпосереднього його сприйняття. Запропоновано методику формування орнаментальних полів, яка дає змогу конструювати орнамент в інваріантних (вільних) і в національно-обумовлених постановках. Розроблено алгоритми декомпозиції та синтезу орнаментальних композицій для конструювання та відновлення повної картини орнаментальної композиції за збереженим фрагментом.
Добавлено2008-10-28 05:13:16

Также Вы можете заказать реферат или курсовую работу на тему «Систематизація та конструювання орнаментальних структур (на прикладі корейських національних орнаментів)

Заказать новый реферат на тему «Систематизація та конструювання орнаментальних структур (на прикладі корейських національних орнаментів)»

Смотревшие данный материал также интересовались рефератами и курсовыми работами:

    © 2007-2019 vbs.com.ua