От партнеров

Заказать работу

От партнёров


Счетчики
    Желаете получить информацию о том, где можно найти и СКАЧАТЬ не отходя от своего компьютера бесплатные журналы, обзоры, научные и аналитические статьи, статистические данные, книги, учебники, официальные документы государственных органов? Тогда воспользуйтесь нашим новым сервисом "Полезная ссылка"!

    Как это работает? Очень просто! Вы получаете полезную ссылку, нажав на которую, скачиваете документ с первоисточника в электронном виде.

Поиск рефератов на Linksdir.com.ua!
Раздел

Научные статьи и авторефераты диссертаций по экономическим наукам

Название

Управління реструктуризацією підприємств переробної промисловості: теорія та практика

Управління реструктуризацією підприємств переробної промисловості: теорія та практика : автореф. дис... д-ра екон. наук: 08.00.04 / А.І. Ковальов; НАН України. Ін-т пробл. ринку та екон.-екол. дослідж. — О., 2007. — 37 с. — укp.
Описание         Досліджено прояви кризових явищ у сучасній мікроекономіці, зроблено аналіз причинно-наслідкових зв'язків: суті та характерних ознак циклічного розвитку об'єктів господарювання. Розглянуто категорії та поняття, що характеризують процеси ринкових перетворень у діяльності промислових підприємств. Розроблено новий підхід до класифікації видів реструктуризації залежно від ознак перетворень, а саме: масштабності, радикальності, періоду дії, змісту та засобів здійснення змін з урахуванням фази життєвого циклу підприємства. Розроблено методологічні підходи до підготовки управлінських рішень щодо реалізації обраних варіантів розвитку підприємства та підвищення вартості їх бізнесу. З застосуванням комбінаторного методу розроблено науково обгрунтовані підходи до діагностування підприємств переробної промисловості, що передбачає поєднання таксономічного аналізу з сучасними засобами економічної діагностики. Досліджено зміст організаційно-економічного механізму системних перетворень об'єктів промисловості. Наведено рекомендації щодо вдосконалення стратегічного планування з урахуванням циклічності виконання реструктуризаційних заходів. Аргументовано застосування розроблених підходів стосовно моніторингу, санаційного аудиту та прогнозування сценаріїв розвитку підприємств.
Добавлено2008-10-14 16:32:47 Скачать «Управління реструктуризацією підпри...»Подробнее

Также Вы можете заказать реферат или курсовую работу на тему «Управління реструктуризацією підприємств переробної промисловості: теорія та практика

Заказать новый реферат на тему «Управління реструктуризацією підприємств переробної промисловості: теорія та практика»

Смотревшие данный материал также интересовались рефератами и курсовыми работами:

    © 2007-2019 vbs.com.ua