От партнеров

Заказать работу

От партнёров


Счетчики
    Желаете получить информацию о том, где можно найти и СКАЧАТЬ не отходя от своего компьютера бесплатные журналы, обзоры, научные и аналитические статьи, статистические данные, книги, учебники, официальные документы государственных органов? Тогда воспользуйтесь нашим новым сервисом "Полезная ссылка"!

    Как это работает? Очень просто! Вы получаете полезную ссылку, нажав на которую, скачиваете документ с первоисточника в электронном виде.

Поиск рефератов на Linksdir.com.ua!
Раздел

Научные статьи и авторефераты диссертаций по истории и культуре

Название

Трансформація громадян еллінської ойкумени у птолемеївських підданих

Трансформація громадян еллінської ойкумени у птолемеївських підданих : Автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.02 / А.Л. Зелінський; НАН України. Ін-т сходознав. ім. А.Кримського. — К., 2004. — 20 с. — укp.
Описание         Розглянуто процес трансформації еллінізованих прибульців до елліністичного Єгипту у підданих Птолемеїв, які були абсолютними володарями країни, а також визначено вплив цього процесу на загальний історичний розвиток держави Птолемеїв. Зазначено, що складний, тривалий процес трансформації був об'єктивно обумовлений необхідністю всебічного підпорядкування царській владі всіх жителів елліністичного Єгипту, незалежно від їх соціальної чи етнічної незалежності. Виявлено, що ця необхідність була викликана бажанням Птолемеїв повноправно розпоряджатись Єгиптом, який вони за фараонівською традицією розцінювали як власний домен. Відзначено, що у внутрішній політиці Птолемеїв, починаючи з засновника династії, простежуються два паралельні напрямки, нівеляцію елінізованих іммігрантів до рівня підданих єгипетського зразка та подолання перешкод, що виникали на шляху до цієї нівеляції. Зауважено, що в обох випадках використовувались елементи греко-македонської та місцевої політичної традиції. Виявлено заходи, за допомогою яких проводилось нівелювання населення країни: інспірування ситуації загального юридичного безправ'я стосовно царя, створення слухняного, централізованого, дієвого адміністративно-бюрократичного апарату, фактичну монополізацію царем системи заохочень і соціальної "амортизації", запровадження династичного культу та практики доброзичливого невтручання до процесу залучення іммігрантів до місцевої релігії. Показано, що подолання перешкод на шляху до нівеляції, пов'язаних з еллінською системою цінностей, завдяки притаманним прибульцям колонізаторському світогляду та елементам македонської "спадщини" (ради царських "друзів" і військовим зборам), було поступово здіснено трьома першими Птолемеями. Безпосередніми наслідками цього явища стала відсутність у країні колоніальної ситуації та зовнішньополітична пасивність, що розпочалася у 30-х рр. III ст. до Різдва Христова, яка стала однією з головних причин занепаду держави Птолемеїв.
Добавлено2008-10-11 08:04:15

Также Вы можете заказать реферат или курсовую работу на тему «Трансформація громадян еллінської ойкумени у птолемеївських підданих

Заказать новый реферат на тему «Трансформація громадян еллінської ойкумени у птолемеївських підданих»

Смотревшие данный материал также интересовались рефератами и курсовыми работами:

    © 2007-2019 vbs.com.ua