От партнеров

Заказать работу

От партнёров


Счетчики
    Желаете получить информацию о том, где можно найти и СКАЧАТЬ не отходя от своего компьютера бесплатные журналы, обзоры, научные и аналитические статьи, статистические данные, книги, учебники, официальные документы государственных органов? Тогда воспользуйтесь нашим новым сервисом "Полезная ссылка"!

    Как это работает? Очень просто! Вы получаете полезную ссылку, нажав на которую, скачиваете документ с первоисточника в электронном виде.

Поиск рефератов на Linksdir.com.ua!
Раздел

Научные статьи и авторефераты диссертаций по электронике и ЭВМ

Название

Моделі та алгоритми ієрархічного трасування НВІС з декомпозицією дво- і тривимірного конструктивного простору

Моделі та алгоритми ієрархічного трасування НВІС з декомпозицією дво- і тривимірного конструктивного простору : Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.13.12 / Т.О. Коротєєва; Нац. ун-т "Львів. політехн.". — Л., 2002. — 21 с. — укp.
Описание         Удосконалено математичну модель об'єкту макротрасування у дво- та тривимірному конструктивному просторі з представленням контактів ланцюгів ребрами графа, що зменшує обсяг даних, необхідних для опису ланцюгів і часову складність трасування схем. Вперше введено формальне визначення суміжності ребер у графовій моделі монтажно-комутаційного простору. Розглянуто метод побудови мінімальних зв'язувальних дерев на основі декомпозиції простору пошуку рішення шляхом введення проміжних точок та розроблених стратегій визначення джерела хвилі, що оптимізує процес макротрасування за часом та зменшує ширину канала на 13 - 15 %. Досягнуто підвищення ефективності алгоритма ієрархічного макротрасування надвеликих інтегральних схем (НВІС) дво- та тривимірної топології на базі використання сортування ланцюгів за критерієм насиченості та удосконаленої паралельно-послідовної стратегії побудови ланцюга через декомпозицію галузі мінімального прямокутника за критерієм насиченості контактами, що зменшує сумарну довжину ланцюгів схеми на 5 - 9 %. Вперше застосовано метод оптимального призначення фрагментів трас на магістралі каналів щодо програмованих логічних інтегральних схем на етапі мікротрасування та розроблено алгоритм призначення з урахуванням вагових функцій фрагментів трас, що зменшує показник сумарної довжини ланцюгів у середньому на 13 % та збільшує показник економії ресурсів каналів на 14 %.
Добавлено2008-10-26 20:37:09

Также Вы можете заказать реферат или курсовую работу на тему «Моделі та алгоритми ієрархічного трасування НВІС з декомпозицією дво- і тривимірного конструктивного простору

Заказать новый реферат на тему «Моделі та алгоритми ієрархічного трасування НВІС з декомпозицією дво- і тривимірного конструктивного простору»

Смотревшие данный материал также интересовались рефератами и курсовыми работами:

    © 2007-2018 vbs.com.ua