От партнеров

Заказать работу

От партнёров


Счетчики
    Желаете получить информацию о том, где можно найти и СКАЧАТЬ не отходя от своего компьютера бесплатные журналы, обзоры, научные и аналитические статьи, статистические данные, книги, учебники, официальные документы государственных органов? Тогда воспользуйтесь нашим новым сервисом "Полезная ссылка"!

    Как это работает? Очень просто! Вы получаете полезную ссылку, нажав на которую, скачиваете документ с первоисточника в электронном виде.

Поиск рефератов на Linksdir.com.ua!
Раздел

Научные статьи и авторефераты диссертаций по энергетике

Название

Пристрої автоматичного частотного розвантаження енергосистем

Пристрої автоматичного частотного розвантаження енергосистем : Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.13.05 / Додо Амаду Маман Мустафа; Харк. держ. політехн. ун-т. — Х., 2000. — 19 с. — укp.
Описание         Розглянуто питання підвищення ефективності роботи алгоритмів і пристроїв автоматичного частотного розвантаження (АЧР). Запропоновано новий алгоритм, що дозволяє визначити величину виникаючого дефіциту активної потужності, у якому відсутні параметри енергосистеми. Висвітлено засіб підвищення ефективності роботи АЧР-1 шляхом урахування запізнювання у разі вимикання навантаження. Теоретично обгрунтовано метод визначення величини навантаження, який використовує значення швидкості зниження частоти. На підставі порівняльного аналізу різноманітних методів вимірювання промислової частоти зроблено висновок про доцільність використання в пристроях АЧР методу, що базується на фіксації моментів переходу через нуль контрольованої напруги. Проаналізовано деякі похибки виміру частоти даним методом за перехідних режимів у енергосистемі та у самому реле, запропоновано прості й ефективні заходи для зниження їх впливу. Розроблено новий диференціатор на базі широтно-імпульсної модуляції, придатний для диференціонування сигналів, що повільно змінюються. Запропоновано алгоритм функціонування пристроїв АЧР, що дозволяє скоротити витримку часу, яка вводиться для усунення надлишкових спрацьовувань в асинхронному режимі.
Добавлено2008-10-20 06:41:18

Также Вы можете заказать реферат или курсовую работу на тему «Пристрої автоматичного частотного розвантаження енергосистем

Заказать новый реферат на тему «Пристрої автоматичного частотного розвантаження енергосистем»

Смотревшие данный материал также интересовались рефератами и курсовыми работами:

    © 2007-2019 vbs.com.ua