От партнеров

Заказать работу

От партнёров


Счетчики
    Желаете получить информацию о том, где можно найти и СКАЧАТЬ не отходя от своего компьютера бесплатные журналы, обзоры, научные и аналитические статьи, статистические данные, книги, учебники, официальные документы государственных органов? Тогда воспользуйтесь нашим новым сервисом "Полезная ссылка"!

    Как это работает? Очень просто! Вы получаете полезную ссылку, нажав на которую, скачиваете документ с первоисточника в электронном виде.

Поиск рефератов на Linksdir.com.ua!
Раздел

Научные статьи и авторефераты диссертаций по гуманитарным наукам

Название

Синтез мікробного екзополісахариду етаполану на суміші ростових субстратів

Синтез мікробного екзополісахариду етаполану на суміші ростових субстратів : Автореф. дис... канд. біол. наук: 03.00.07 / М.О. Коваленко; НАН України. Ін-т мікробіології і вірусології ім. Д.К.Заболотного. — К., 2003. — 23 с.: рис., табл. — укp.
Описание         Досліджено інтенсифікацію синтезу мікробного екзополісахариду (ЕПС) етаполану (продуцент - штам Acnetbacter sp. IMB B-7005) на суміші енергетично-нерівноцінних ростових субстратів (етанол + глюкоза). На базі теоретичного розрахунку енергетичних витрат синтезу ЕПС та біомаси на змішаному субстраті розроблено технологію одержання етаполану, що дає змогу підвищити майже у 2 рази кількість синтезованих ЕПС, їх вихід у відношенні до біомаси та вихід ЕПС від субстрату, а також скоротити тривалість культивування та покращити реологічні властивості розчинів ЕПС, що визначають його практичну цінність. У разі вирощування штаму I>Acinetobacter sp. IMB B-7005 на суміші етанолу та глюкози не спостерігається явища диауксії, обидва субстрати споживаються одночасно, при цьому підвищується в 1,3 - 1,9 разів максимальна питома швидкість росту. Установлено, що інтенсифікація синтезу ЕПС на суміші енергетично-нерівноцінних субстратів обумовлена посиленням глюконеогенезу, про що засвідчило одночасне функціонування двох анаплеротичних шляхів (гліосилатного циклу та піруваткарбоксилазної реакції) та підвищення в 1,5 рази активності фосфоенолпіруватсинтетази. Визначено, що етаполан, синтезований на суміші етанолу та глюкози, характеризується підвищеним вмістом жирних кислот та більш високою молекулярною масою у порівнянні з одержаним на моносубстратах, що супроводжується покращанням його реологічних властивостей. Установлено антифітовірусну активність полісахаридних препаратів етаполану, синтезованих на моно- та змішаних субстратах.
Добавлено2008-10-22 10:26:45

Также Вы можете заказать реферат или курсовую работу на тему «Синтез мікробного екзополісахариду етаполану на суміші ростових субстратів

Заказать новый реферат на тему «Синтез мікробного екзополісахариду етаполану на суміші ростових субстратів»

Смотревшие данный материал также интересовались рефератами и курсовыми работами:

    © 2007-2018 vbs.com.ua