От партнеров

Заказать работу

От партнёров


Счетчики
    Желаете получить информацию о том, где можно найти и СКАЧАТЬ не отходя от своего компьютера бесплатные журналы, обзоры, научные и аналитические статьи, статистические данные, книги, учебники, официальные документы государственных органов? Тогда воспользуйтесь нашим новым сервисом "Полезная ссылка"!

    Как это работает? Очень просто! Вы получаете полезную ссылку, нажав на которую, скачиваете документ с первоисточника в электронном виде.

Поиск рефератов на Linksdir.com.ua!
Раздел

Научные статьи и авторефераты диссертаций по гуманитарным наукам

Название

Розробка технології денітрифікації підземної води у реакторі з фіксованою біоплівкою

Розробка технології денітрифікації підземної води у реакторі з фіксованою біоплівкою : Автореф. дис... канд. техн. наук: 03.00.20 / М.М. Уланов; Нац. ун-т харч. технологій. — К., 2003. — 21 с.: рис., табл. — укp.
Описание         Розроблено біотехнологію очищення підземних вод від нітратів, яка базується на використанні денітрофікуючих бактерій Paracoccus denitrificans, які закріпляються на поверхні обраного носія та здійснюють автотрофну та гетеротрофну денітрифікації. Вибір оптимального носія проведено за розробленими флуоресцентними методами визначення гідрофобності поверхонь у системах біологічного очищення підземної води. Запропонований метод дає змогу обирати носія з найбільшою гідрофобністю поверхні, яка згідно з результатами дослідів сприяє максимальній адсорбції біомаси денітрофікуючих бактерій в об'ємі носія. Запропоновано використання чистої культури денітрофікуючих бактерій P. denitrificans, які знижують ризик потрапляння в питну воду неідентифікованих та потенційно небезпечних для здоров'я людини мікроорганізмів. Відзначено, що застосування запропонованого методу гетеротрофної денітрифікації дає змогу значно швидше сформувати біоплівку на поверхні носія, інтенсифікувати процес біологічної денітрифікації та підвищити його швидкість на 20 % у порівнянні з існуючими технологіями біологічного очищення підземних вод від нітратів.
Добавлено2008-10-29 03:30:57

Также Вы можете заказать реферат или курсовую работу на тему «Розробка технології денітрифікації підземної води у реакторі з фіксованою біоплівкою

Заказать новый реферат на тему «Розробка технології денітрифікації підземної води у реакторі з фіксованою біоплівкою»

Смотревшие данный материал также интересовались рефератами и курсовыми работами:

    © 2007-2018 vbs.com.ua