От партнеров

Заказать работу

От партнёров


Счетчики
    Желаете получить информацию о том, где можно найти и СКАЧАТЬ не отходя от своего компьютера бесплатные журналы, обзоры, научные и аналитические статьи, статистические данные, книги, учебники, официальные документы государственных органов? Тогда воспользуйтесь нашим новым сервисом "Полезная ссылка"!

    Как это работает? Очень просто! Вы получаете полезную ссылку, нажав на которую, скачиваете документ с первоисточника в электронном виде.

Поиск рефератов на Linksdir.com.ua!
Раздел

Научные статьи и авторефераты диссертаций по гуманитарным наукам

Название

Наукові принципи структурно-функціонального конструювання штучних біогеоценозів (в системі: грунт - рослина - грунт)

Наукові принципи структурно-функціонального конструювання штучних біогеоценозів (в системі: грунт - рослина - грунт) : Автореф. дис... д-ра біол. наук: 03.00.16 / Н.В. Заіменко; Дніпропетр. нац. ун-т. — Д., 2001. — 36 с. — укp.
Описание         Розроблено структурно-функціональні основи конструювання штучних біогеоценозів і створено замкнутий цикл у біологічних системах за рахунок використання вторинної сировини. Досліджено його компоненти: замінники грунту з керованими параметрами, добрива пролонгованої дії, біологічно активні сполуки та рослини різних екотипів. Визначено якісні та кількісні критерії оптимізації волокнистих замінників грунту. Проаналізовано фізико-хімічні, мікробіологічні, екологофізіологічні, біохімічні та біофізичні процеси формування штучної екосистеми. Розглянуто особливості росту та розвитку вищих рослин у межах змодельованого біогеоценозу за умов імітованої мікрогравітації, гермооб'єму та невагомості, визначено механізми їх саморегуляції. Описано систему грунт - рослина - грунт з урахуванням динамічного характеру взаємодії середовища та рослин, розроблено інформаційно-ресурсні моделі для визначення принципів структуроутворення системи.
Добавлено2008-09-30 19:43:02

Также Вы можете заказать реферат или курсовую работу на тему «Наукові принципи структурно-функціонального конструювання штучних біогеоценозів (в системі: грунт - рослина - грунт)

Заказать новый реферат на тему «Наукові принципи структурно-функціонального конструювання штучних біогеоценозів (в системі: грунт - рослина - грунт)»

Смотревшие данный материал также интересовались рефератами и курсовыми работами:

    © 2007-2019 vbs.com.ua