От партнеров

Заказать работу

От партнёров


Счетчики
    Желаете получить информацию о том, где можно найти и СКАЧАТЬ не отходя от своего компьютера бесплатные журналы, обзоры, научные и аналитические статьи, статистические данные, книги, учебники, официальные документы государственных органов? Тогда воспользуйтесь нашим новым сервисом "Полезная ссылка"!

    Как это работает? Очень просто! Вы получаете полезную ссылку, нажав на которую, скачиваете документ с первоисточника в электронном виде.

Поиск рефератов на Linksdir.com.ua!
Раздел

Научные статьи и авторефераты диссертаций по гуманитарным наукам

Название

Вплив N-стеароїлетаноламіну на ліпідний склад міокарда за постішемічної реперфузії

Вплив N-стеароїлетаноламіну на ліпідний склад міокарда за постішемічної реперфузії : Автореф. дис... канд. біол. наук: 03.00.04 / М.В. Артамонов; НАН України. Ін-т біохімії ім. О.В.Палладіна. — К., 2002. — 19 с. — укp.
Описание         Проаналізовано зміни ліпідного складу міокарда людини та щурів за умов ішемії та реперфузії, а також оцінено кардіопротекторні дії екзогенного N-стеароїлетаноламіну (NSE). Встановлено, що вже через 5 хв. до 1/3 введеної мітки визначається у фосфоліпідах різних органів, переважно у дифосфатидилгліцеролі, тобто екзогенні насичені довголанцюжкові N-ацилетаноламіни виявляють значну метаболічну активність і швидко перетворюються в організмі. У модельному експерименті з вивчення кардіопротекторних властивостей NSE за постішемічної реперфузії показано, що введення NSE до перфузійного розчину зменшує кількість лізофосфатидилхоліну, вільних поліненасичених жирних кислот і запобігає зменшенню рівня дифосфатидилгліцеролу, а також зростанню кількості ефірів холестеролу, яке спостережено за постішемічної реперфузії. NSE проявляє негативну інотропну дію та має антиаритмогенні властивості. У міокарді людини за ішемії з наступною реперфузією відбувається зростання кількості лізофосфатидилетаноламіну, вільних жирних кислот, особливо лінолевої й арахідонової, збільшується вміст арахідонової кислоти у ефірах холестеролу за умов загального зменшення їх кількості, змінюється жирнокислотний склад фосфоліпідів.
Добавлено2008-10-01 03:36:02

Также Вы можете заказать реферат или курсовую работу на тему «Вплив N-стеароїлетаноламіну на ліпідний склад міокарда за постішемічної реперфузії

Заказать новый реферат на тему «Вплив N-стеароїлетаноламіну на ліпідний склад міокарда за постішемічної реперфузії»

Смотревшие данный материал также интересовались рефератами и курсовыми работами:

    © 2007-2018 vbs.com.ua