От партнеров

Заказать работу

От партнёров


Счетчики
    Желаете получить информацию о том, где можно найти и СКАЧАТЬ не отходя от своего компьютера бесплатные журналы, обзоры, научные и аналитические статьи, статистические данные, книги, учебники, официальные документы государственных органов? Тогда воспользуйтесь нашим новым сервисом "Полезная ссылка"!

    Как это работает? Очень просто! Вы получаете полезную ссылку, нажав на которую, скачиваете документ с первоисточника в электронном виде.

Поиск рефератов на Linksdir.com.ua!
Раздел

Научные статьи и авторефераты диссертаций по гуманитарным наукам

Название

Іммобілізовані на кремнеземі антрахінони, флавоноїди та краун-ефіри як твердофазні реагенти для визначення Sn(ІV), Tl(ІІІ), Zn(ІV) та флуориду

Іммобілізовані на кремнеземі антрахінони, флавоноїди та краун-ефіри як твердофазні реагенти для визначення Sn(ІV), Tl(ІІІ), Zn(ІV) та флуориду : Автореф. дис... канд. хім. наук: 02.00.02 / Л.С. Іванько; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2001. — 18 с. — укp.
Описание         Розроблено твердофазні реагенти на основі адсорбційно закріплених на кремнеземі О-вмісних модифікаторів: алізарину, хіналізарину, морину, кварцетину, гематоксиліну та цис-син-цис-дициклогексил-18-краун-6. Сорбційним та спектроскопічними методами встановлено природу взаємодії реагентів з поверхнею кремнезему. Показано, що іммобілізація О-реагентів призводить до підсилення їх кислотних властивостей. Досліджено природу взаємодії між твердофазними реагентами та полівалентними елементами у розчині, запропоновано схеми взаємодії. Іммобілізований алізарин виявився перспективним для визначення флуориду. В усіх випадках іммобілізація реагентів призводить до покращання їх хіміко-аналітичних властивостей, зокрема підвищення чутливості та покращання вибірковості. Встановлено оптимальні умови концентрування Zr(IV), Sn(IV) та Tl(III) на поверхні твердофазних морину, кварцетину та ДЦГ18К6 відповідно. Визначено вплив сторонніх іонів на ступінь вилучення досліджуваних елементів та величину аналітичного сигналу в спектрах відбиття, запропоновано способи його усунення. Доведено, що дані методики прості у виконанні, експресні та економічні. Проведено апробацію методик на об'єктах природного та техногенного походження.
Добавлено2008-09-27 20:26:33

Также Вы можете заказать реферат или курсовую работу на тему «Іммобілізовані на кремнеземі антрахінони, флавоноїди та краун-ефіри як твердофазні реагенти для визначення Sn(ІV), Tl(ІІІ), Zn(ІV) та флуориду

Заказать новый реферат на тему «Іммобілізовані на кремнеземі антрахінони, флавоноїди та краун-ефіри як твердофазні реагенти для визначення Sn(ІV), Tl(ІІІ), Zn(ІV) та флуориду»

Смотревшие данный материал также интересовались рефератами и курсовыми работами:

    © 2007-2018 vbs.com.ua