От партнеров

Заказать работу

От партнёров


Счетчики
    Желаете получить информацию о том, где можно найти и СКАЧАТЬ не отходя от своего компьютера бесплатные журналы, обзоры, научные и аналитические статьи, статистические данные, книги, учебники, официальные документы государственных органов? Тогда воспользуйтесь нашим новым сервисом "Полезная ссылка"!

    Как это работает? Очень просто! Вы получаете полезную ссылку, нажав на которую, скачиваете документ с первоисточника в электронном виде.

Поиск рефератов на Linksdir.com.ua!
Раздел

Научные статьи и авторефераты диссертаций по праву

Название

Криміналістичне дослідження інформації про зовнішність особи методами та засобами інформатики

Криміналістичне дослідження інформації про зовнішність особи методами та засобами інформатики : Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.09 / І.В. Мартиненко; Нац. акад. внутр. справ України. — К., 2005. — 21 с. — укp. [N=016097]
Описание         Розроблено механізм правового регулювання й організаційного забезпечення криміналістичного дослідження інформації про зовнішність особи методами та засобами інформатики, реалізація яких спрямована на забезпечення ефективного використання новітніх технологій у діяльності органів досудового слідства. Проаналізовано етапи становлення теорії криміналістичної ідентифікації, її завдання, засади класифікації об'єктів. Проведено аналітичний огляд наявних методів і засобів дослідження інформації про ознаки зовнішності особи, з'ясовано причини низької якості суб'єктивних портретів розшукуваних. Розглянуто процесуальні аспекти використання науково-технічних засобів у кримінально-процесуальній діяльності, запропоновано відповідне доповнення чинного кримінально-процесуального законодавства України. Розкрито суть поняття інформаційно-аналітичної системи встановлення особи за ознаками зовнішності. Наведено загальні та спеціальні вимоги, яким дана система має відповідати, а також її основні функції, алгоритм роботи та блок-схему. Визначено напрями впровадження досягнень інформаційних технологій під час дослідження інформації про зовнішність особи.
Добавлено2008-10-12 11:55:32

Также Вы можете заказать реферат или курсовую работу на тему «Криміналістичне дослідження інформації про зовнішність особи методами та засобами інформатики

Заказать новый реферат на тему «Криміналістичне дослідження інформації про зовнішність особи методами та засобами інформатики»

Смотревшие данный материал также интересовались рефератами и курсовыми работами:

    © 2007-2019 vbs.com.ua