От партнеров

Заказать работу

От партнёров


Счетчики
    Желаете получить информацию о том, где можно найти и СКАЧАТЬ не отходя от своего компьютера бесплатные журналы, обзоры, научные и аналитические статьи, статистические данные, книги, учебники, официальные документы государственных органов? Тогда воспользуйтесь нашим новым сервисом "Полезная ссылка"!

    Как это работает? Очень просто! Вы получаете полезную ссылку, нажав на которую, скачиваете документ с первоисточника в электронном виде.

Поиск рефератов на Linksdir.com.ua!
Раздел

Статьи и авторефераты диссертаций по философии, психологии и педагогике

Название

Аксіологічний вимір методологічних тенденцій гуманітарного знання

Аксіологічний вимір методологічних тенденцій гуманітарного знання : Автореф. дис... канд. філос. наук: 09.00.02 / Н.В. Буруковська; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. — К., 2001. — 19 с. — укp.
Описание         Здійснено філософський аналіз ролі аксіологічного аспекту в сучасних методологіях гуманітарних наук. Створено аксіологічно організовану епістеміологічну концепцію в сфері гуманітарного знання, яка дозволила обгрунтувати значення творчого діяльності в гуманітаристиці. Проведено компаративний аналіз художніх текстів сучасних класиків світової літератури як реального підгрунтя філософії модерну та постмедерну, доведено їх вплив на тенденції розвитку методології гуманітарних досліджень. Виявлено, що поява нового методологічного інструментарію в межах гуманітарного знання, певним чином, пов'язана зі зростанням ролі аксіологічного фактора (становлення, мета, наслідки дослідження). Обгрунтовано, що без вирішення однієї з найголовніших проблем сучасної філософської освіти - повноцінного діалогу суб'єктів на креативному рівні - суспільство не може розв'язати проблему виховання та розвитку творчої особистості.
Добавлено2008-10-16 05:12:04

Также Вы можете заказать реферат или курсовую работу на тему «Аксіологічний вимір методологічних тенденцій гуманітарного знання

Заказать новый реферат на тему «Аксіологічний вимір методологічних тенденцій гуманітарного знання»

Смотревшие данный материал также интересовались рефератами и курсовыми работами:

    © 2007-2018 vbs.com.ua