От партнеров

Заказать работу

От партнёров


Счетчики
    Желаете получить информацию о том, где можно найти и СКАЧАТЬ не отходя от своего компьютера бесплатные журналы, обзоры, научные и аналитические статьи, статистические данные, книги, учебники, официальные документы государственных органов? Тогда воспользуйтесь нашим новым сервисом "Полезная ссылка"!

    Как это работает? Очень просто! Вы получаете полезную ссылку, нажав на которую, скачиваете документ с первоисточника в электронном виде.

Поиск рефератов на Linksdir.com.ua!
Раздел

Авторефераты диссертаций по бухгалтерскому учету, анализу и аудиту

Название

Облік, контроль і аналіз основних засобів

Облік, контроль і аналіз основних засобів: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.04 [Електронний ресурс] / В.П. Карєв; Держ. акад. статистики, обліку та аудиту Держкомстату України. — К., 2006. — 16 с. — укp.
ОписаниеОблік, контроль і аналіз основних засобів: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.04 [Електронний ресурс] / В.П. Карєв; Держ. акад. статистики, обліку та аудиту Держкомстату України. — К., 2006. — 16 с. — укp. Розглянуто теоретичні, практичні та методичні питання обліку, контролю і аналізу об'єктів основних засобів праці. Викладено новий підхід у розподілі загальновиробничих та загальногосподарських витрат в процесі будівництва, об'єктів основних засобів праці. Обгрунтовано внесення змін до порядку розрахунків амортизації під час використання методів, визначених у положеннях (стандартах) бухгалтерського обліку, зокрема після переоцінки, часткової ліквідації, модернізації, реконструкції та інших операцій, що визначають зміни первісної та ліквідаційної вартості об'єкта основних засобів праці, а також строку корисної експлуатації. Висвітлено порядок розподілу витрат і визначення первісної вартості кожного об'єкта основних засобів праці в процесі їх придбання шляхом будівництва в комплексі та формулу визначення операційного циклу підприємств для правильної класифікації об'єктів необоротних активів.
Добавлено2008-10-30 19:37:51

Также Вы можете заказать реферат или курсовую работу на тему «Облік, контроль і аналіз основних засобів

Заказать новый реферат на тему «Облік, контроль і аналіз основних засобів»

Смотревшие данный материал также интересовались рефератами и курсовыми работами:

    © 2007-2018 vbs.com.ua