От партнеров

Заказать работу

От партнёров


Счетчики
    Желаете получить информацию о том, где можно найти и СКАЧАТЬ не отходя от своего компьютера бесплатные журналы, обзоры, научные и аналитические статьи, статистические данные, книги, учебники, официальные документы государственных органов? Тогда воспользуйтесь нашим новым сервисом "Полезная ссылка"!

    Как это работает? Очень просто! Вы получаете полезную ссылку, нажав на которую, скачиваете документ с первоисточника в электронном виде.

Поиск рефератов на Linksdir.com.ua!
Раздел

Авторефераты диссертаций по бухгалтерскому учету, анализу и аудиту

Название

Облік фінансових результатів в інформаційній системі управління (на матеріалах підприємств ресторанного господарства)

Облік фінансових результатів в інформаційній системі управління (на матеріалах підприємств ресторанного господарства): Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.04 [Електронний ресурс] / І.О. Гладій; Харк. держ. ун-т харчування та торгівлі. — Х., 2006. — 18 с. — укp.
ОписаниеОблік фінансових результатів в інформаційній системі управління (на матеріалах підприємств ресторанного господарства): Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.04 [Електронний ресурс] / І.О. Гладій; Харк. держ. ун-т харчування та торгівлі. — Х., 2006. — 18 с. — укp. Здійснено економіко-теоретичне обгрунтування інноваційних прийомів і методів управлінського (внутрішньогосподарського) обліку фінансових результатів і прикладних розробок щодо їх практичного впровадження в єдину бухгалтерську облікову інформаційну систему прийняття рішень підприємствами ресторанного господарства. Досліджено економічну суть категорії "прибуток" як основного оцінювального показника у процесі прийняття суб'єктом ресторанного господарства та виявлено місце бюджетного планування в обліковій інформаційній структурі. Запропоновано методику формування фінансових результатів діяльності підприємств ресторанного господарства в автономній системі нормативного обліку відповідальності за обліковими цінами. Наведено рекомендації щодо удосконалення процесу ціноутворення організаційних структур управління даного господарства в обліку відповідальності на підставі стандартних витрат. Розроблено програмний комплекс кількісного прогнозування фінансових результатів господарюючих суб'єктів галузі за моделями часових рядів і побудовано модель упередження кризового стану підприємств галузі харчування на підставі множинного кореляційно-регресійного аналізу у процесі факторного регулювання рівня рентабельності.
Добавлено2008-10-26 22:53:30

Также Вы можете заказать реферат или курсовую работу на тему «Облік фінансових результатів в інформаційній системі управління (на матеріалах підприємств ресторанного господарства)

Заказать новый реферат на тему «Облік фінансових результатів в інформаційній системі управління (на матеріалах підприємств ресторанного господарства)»

Смотревшие данный материал также интересовались рефератами и курсовыми работами:

    © 2007-2018 vbs.com.ua