От партнеров

Заказать работу

От партнёров


Счетчики
    Желаете получить информацию о том, где можно найти и СКАЧАТЬ не отходя от своего компьютера бесплатные журналы, обзоры, научные и аналитические статьи, статистические данные, книги, учебники, официальные документы государственных органов? Тогда воспользуйтесь нашим новым сервисом "Полезная ссылка"!

    Как это работает? Очень просто! Вы получаете полезную ссылку, нажав на которую, скачиваете документ с первоисточника в электронном виде.

Поиск рефератов на Linksdir.com.ua!
Раздел

Авторефераты диссертаций по бухгалтерскому учету, анализу и аудиту

Название

Облік та контроль корпоративних цінних паперів (на прикладі акціонерних товариств м.Києва та Київської області)

Облік та контроль корпоративних цінних паперів (на прикладі акціонерних товариств м.Києва та Київської області): Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.04 [Електронний ресурс] / І.І. Гончар; Київ. нац. екон. ун-т ім. В.Гетьмана. — К., 2006. — 20 с. — укp.
ОписаниеОблік та контроль корпоративних цінних паперів (на прикладі акціонерних товариств м.Києва та Київської області): Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.04 [Електронний ресурс] / І.І. Гончар; Київ. нац. екон. ун-т ім. В.Гетьмана. — К., 2006. — 20 с. — укp. Досліджено теоретичні, методичні та практичні питання обліку та контролю корпоративних цінних паперів. Вивчено господарські операції з такими паперами відкритих акціонерних товариств м.Києва та Київщини. Розвинуто методологічні засади формування дивідендної політики підприємства. Розкрито суть поняття "корпоративні цінні папери". Запропоновано використання уточненої структури поділу синтетичних рахунків для довго- та короткострокових інвестицій у цінні папери, порядок формування дивідендного та викупного капіталу. Розроблено методику визначення теперішньої вартості акцій. Запропоновано резервувати певну частину неоплаченого капіталу на суму заявлених до випуску корпоративних облігацій у процесі формування статутного капіталу (для новоствореного акціонерного товариства). Визначено основні недоліки контролю, які впливають на формування пропозицій під час прийняття рішень щодо здійснення операцій з цінними паперами. Запропоновано ведення бліку корпоративних цінних паперів за допомогою автоматизованих інформаційних систем у довіднику "Цінні папери", що має семирівневу структуру.
Добавлено2008-10-10 17:14:28

Также Вы можете заказать реферат или курсовую работу на тему «Облік та контроль корпоративних цінних паперів (на прикладі акціонерних товариств м.Києва та Київської області)

Заказать новый реферат на тему «Облік та контроль корпоративних цінних паперів (на прикладі акціонерних товариств м.Києва та Київської області)»

Смотревшие данный материал также интересовались рефератами и курсовыми работами:

    © 2007-2018 vbs.com.ua