От партнеров

Заказать работу

От партнёров


Счетчики
    Желаете получить информацию о том, где можно найти и СКАЧАТЬ не отходя от своего компьютера бесплатные журналы, обзоры, научные и аналитические статьи, статистические данные, книги, учебники, официальные документы государственных органов? Тогда воспользуйтесь нашим новым сервисом "Полезная ссылка"!

    Как это работает? Очень просто! Вы получаете полезную ссылку, нажав на которую, скачиваете документ с первоисточника в электронном виде.

Поиск рефератов на Linksdir.com.ua!
Раздел

Авторефераты диссертаций по бухгалтерскому учету, анализу и аудиту

Название

Облік та аналіз діяльності фермерських господарств

Облік та аналіз діяльності фермерських господарств: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.04 [Електронний ресурс] / Я.І. Костецький; Терноп. держ. екон. ун-т. — Т., 2006. — 20 с. — укp.
ОписаниеОблік та аналіз діяльності фермерських господарств: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.04 [Електронний ресурс] / Я.І. Костецький; Терноп. держ. екон. ун-т. — Т., 2006. — 20 с. — укp. Досліджено питання обліку, аналізу та звітності у фермерських господарствах, розглянуто їх взаємозв'язок у системі господарської діяльності. На підставі результатів вивчення практики вітчизняного та зарубіжного обліку та соціологічних опитувань фермерів запропоновано методику ведення бухгалтерського обліку у фермерських господарствах відповідно до вимог бухгалтерських стандартів. Значну увагу приділено проблемі визначення критерію економічної ефективності виробництва та планування діяльності даних господарств з використанням бюджетів формування виробничих витрат. Обгрунтовано необхідність запровадження спрощеної форми обліку витрат з використанням мінімальної кількості рахунків з подвійним запасом господарських операцій і визначенням собівартості продукції. Запропоновано й апробовано у фермерських господарствах як результативний показник їх діяльності валовий дохід. На підставі статистичних даних побудовано економіко-математичну модель критерію економічної ефективності діяльності фермерського господарства. Розраховано кореляційно-регресивну залежність валового доходу від розміру земельної ділянки, фондооснащеності, якості землі, витрат праці на 1 га й енергопотужності.
Добавлено2008-10-17 02:58:24

Также Вы можете заказать реферат или курсовую работу на тему «Облік та аналіз діяльності фермерських господарств

Заказать новый реферат на тему «Облік та аналіз діяльності фермерських господарств»

Смотревшие данный материал также интересовались рефератами и курсовыми работами:

    © 2007-2018 vbs.com.ua