От партнеров

Заказать работу

От партнёров


Счетчики
    Желаете получить информацию о том, где можно найти и СКАЧАТЬ не отходя от своего компьютера бесплатные журналы, обзоры, научные и аналитические статьи, статистические данные, книги, учебники, официальные документы государственных органов? Тогда воспользуйтесь нашим новым сервисом "Полезная ссылка"!

    Как это работает? Очень просто! Вы получаете полезную ссылку, нажав на которую, скачиваете документ с первоисточника в электронном виде.

Поиск рефератов на Linksdir.com.ua!
Раздел

Авторефераты диссертаций по бухгалтерскому учету, анализу и аудиту

Название

Облік і аналіз іноземних фінансових інвестицій (на прикладі суб'єктів підприємницької діяльності України)

Облік і аналіз іноземних фінансових інвестицій (на прикладі суб'єктів підприємницької діяльності України): Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.04 [Електронний ресурс] / С.В. Сагова; Київ. нац. екон. ун-т ім. В.Гетьмана. — К., 2006. — 21 с. — укp.
ОписаниеОблік і аналіз іноземних фінансових інвестицій (на прикладі суб'єктів підприємницької діяльності України): Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.04 [Електронний ресурс] / С.В. Сагова; Київ. нац. екон. ун-т ім. В.Гетьмана. — К., 2006. — 21 с. — укp. Досліджено теоретичні, методичні та практичні питання обліку та аналізу іноземних фінансових інвестицій. Визначено сутність прямих іноземних інвестицій як економічної категорії. Наведено характеристику сучасного стану інвестиційного клімату України, показано значення іноземних інвестицій у функціонуванні економічної системи держави. Сформульовано основні напрями удосконалення співпраці з іноземними інвесторами. Досліджено проблеми побудови системи обліку операцій з іноземними фінансовими інвестиціями на основі застосування міжнародних і національних стандартів бухгалтерського обліку. Розроблено пропозиції щодо удосконалення методики обліку іноземних фінансових інвестицій, облігацій, статутного капіталу. Розроблено робочі документи (аналітичні відомості) для накопичення бухгалтерської інформації про наявність і рух облігацій та статутного капіталу. Обгрунтовано основні напрями й підходи щодо аналізу інвестицій. Удосконалено методику інтегрованої оцінки інвестиційної привабливості підприємств з метою вибору кращих варіантів інвестування.
Добавлено2008-10-28 05:00:33

Также Вы можете заказать реферат или курсовую работу на тему «Облік і аналіз іноземних фінансових інвестицій (на прикладі суб'єктів підприємницької діяльності України)

Заказать новый реферат на тему «Облік і аналіз іноземних фінансових інвестицій (на прикладі суб'єктів підприємницької діяльності України)»

Смотревшие данный материал также интересовались рефератами и курсовыми работами:

    © 2007-2018 vbs.com.ua