От партнеров

Заказать работу

От партнёров


Счетчики
    Желаете получить информацию о том, где можно найти и СКАЧАТЬ не отходя от своего компьютера бесплатные журналы, обзоры, научные и аналитические статьи, статистические данные, книги, учебники, официальные документы государственных органов? Тогда воспользуйтесь нашим новым сервисом "Полезная ссылка"!

    Как это работает? Очень просто! Вы получаете полезную ссылку, нажав на которую, скачиваете документ с первоисточника в электронном виде.

Поиск рефератов на Linksdir.com.ua!
Раздел

Авторефераты диссертаций по бухгалтерскому учету, анализу и аудиту

Название

Інформаційні та структурно-методичні засади формування фінансової звітності

Інформаційні та структурно-методичні засади формування фінансової звітності: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.04 [Електронний ресурс] / О.М. Головащенко; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. — К., 2006. — 23 с. — укp.
ОписаниеІнформаційні та структурно-методичні засади формування фінансової звітності: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.04 [Електронний ресурс] / О.М. Головащенко; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. — К., 2006. — 23 с. — укp. Досліджено інформаційні та структурно-методичні засади формування фінансової звітності. Виявлено її елементи, сформовані під впливом різноманітних теорій балансоведення, визначено підходи до одержання достовірної інформації за допомогою інтеграції концепції статичної та динамічної інтерпретації балансу. Запропоновано методичні підходи щодо інтерпретації інформації, формування якої базується на творчій ініціативі її укладачів, що дозволяє задовольняти вимоги та інтереси певних груп користувачів фінансової звітності за умов множинності балансів. Розвинуто певні дефініції, зокрема, принципи бухгалтерського обліку та фінансової звітності; обгрунтовано їх залежність від цілей обліку, зовнішнього економічного середовища та методів обгрунтування, облікової політики підприємства; виявлено залежність її положень від принципів обліку, що мають статус закону. Обгрунтовано критерії вибору методів оцінки статей фінансової звітності залежно від мети її формування, підходи до побудови плану рахунків бухгалтерського обліку, орієнтовані на полегшення процедури укладання балансу. Удосконалено структурно-методичні підходи до формування фінансової звітності на основі оптимізації взаємозв'язку та залежностей інформаційних потоків між основними функціями управління, систему принципів обліку й якісних характеристик фінансової звітності. Розроблено методику її інтерпретації, формування якої базується на творчій ініціативі її укладачів. Наведено рекомендації щодо удосконалення структури та змісту основних форм фінансової звітності.
Добавлено2008-10-08 19:00:44

Также Вы можете заказать реферат или курсовую работу на тему «Інформаційні та структурно-методичні засади формування фінансової звітності

Заказать новый реферат на тему «Інформаційні та структурно-методичні засади формування фінансової звітності»

Смотревшие данный материал также интересовались рефератами и курсовыми работами:

    © 2007-2018 vbs.com.ua