От партнеров

Заказать работу

От партнёров


Счетчики
    Желаете получить информацию о том, где можно найти и СКАЧАТЬ не отходя от своего компьютера бесплатные журналы, обзоры, научные и аналитические статьи, статистические данные, книги, учебники, официальные документы государственных органов? Тогда воспользуйтесь нашим новым сервисом "Полезная ссылка"!

    Как это работает? Очень просто! Вы получаете полезную ссылку, нажав на которую, скачиваете документ с первоисточника в электронном виде.

Поиск рефератов на Linksdir.com.ua!
Раздел

Авторефераты диссертаций по бухгалтерскому учету, анализу и аудиту

Название

Визначення та облік фінансових результатів діяльності аграрних підприємств

Визначення та облік фінансових результатів діяльності аграрних підприємств: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.04 [Електронний ресурс] / С.Л. Червінська; Нац. аграр. ун-т. — К., 2006. — 20 с. — укp.
ОписаниеВизначення та облік фінансових результатів діяльності аграрних підприємств: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.04 [Електронний ресурс] / С.Л. Червінська; Нац. аграр. ун-т. — К., 2006. — 20 с. — укp. Досліджено теоретичні та методологічні засади формування та визначення суті фінансових результатів. Показано та проаналізовано особливості обліку й фінансових результатів діяльності аграрних підприємств. Розроблено узагальнювальні підходи щодо вдосконалення визначення й аналізу фінансових результатів сільськогосподарського підприємства. Показано, що для задоволення потреб споживачів усіх категорій необхідно формувати декілька видів інформації про певні явища з різним ступенем деталізації, а в окремих випадках - з різним трактуванням змісту показника фінансового результату діяльності підприємства. Доведено, що відображення фінансових результатів діяльності аграрних підприємств у звітності не має належного облікового забезпечення та потребує проведення додаткових групувань і вибірок, що ускладнює даний процес і призводить до непродуктивних витрат робочого часу обліковими працівниками. З метою розмежування інформації за фінансовими результатами від сільськогосподарської та несільськогосподарської діяльності запропоновано відкрити відповідні субрахунки до субрахунків: 701 "Дохід від реалізації готової продукції", 791 "Результати основної діяльності", 901 "Собівартість реалізації готової продукції". На підставі проведеного аналізу споживачів облікової інформації та досвіду країн з розвинутою ринковою економікою запропоновано визначати два види фінансових результатів, а саме: фінансового результату для зовнішніх користувачів (податкових державних органів, кредиторів), фінансового результату для внутрішніх споживачів інформації (для цілей управління підприємством).
Добавлено2008-10-26 13:42:02

Также Вы можете заказать реферат или курсовую работу на тему «Визначення та облік фінансових результатів діяльності аграрних підприємств

Заказать новый реферат на тему «Визначення та облік фінансових результатів діяльності аграрних підприємств»

Смотревшие данный материал также интересовались рефератами и курсовыми работами:

    © 2007-2018 vbs.com.ua