От партнеров

Заказать работу

От партнёров


Счетчики
    Желаете получить информацию о том, где можно найти и СКАЧАТЬ не отходя от своего компьютера бесплатные журналы, обзоры, научные и аналитические статьи, статистические данные, книги, учебники, официальные документы государственных органов? Тогда воспользуйтесь нашим новым сервисом "Полезная ссылка"!

    Как это работает? Очень просто! Вы получаете полезную ссылку, нажав на которую, скачиваете документ с первоисточника в электронном виде.

Поиск рефератов на Linksdir.com.ua!
Раздел

Научные статьи и авторефераты диссертаций по гуманитарным наукам

Название

Тарас Шевченко і польські та російські романтики (індивідуальність письменника в інтертекстуальних зв'язках і типологічних збіжностях)

Тарас Шевченко і польські та російські романтики (індивідуальність письменника в інтертекстуальних зв'язках і типологічних збіжностях) : автореф. дис... д-ра філол. наук: 10.01.01 / Є.К. Нахлік; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2009. — 40 с. — укp.
Описание         Наведено результати першого у світовій компаративістиці синтетичного порівняльного дослідження діяльності чільних представників трьох національних літератур - української (Т. Шевченко), польської (А. Міцкевич) і російської (О. Пушкін) та інших письменників (Ю. Словацький, З. Красінський, М. Лермонтов, Ю-Б. Залеський) у зв'язках і співвідношеннях. Систематизовано, узагальнено, уточнено та доповнено багато спостережень, уявлень про творчість даних письменників. Запропоновано нове вирішення проблеми цілісності романтичного світогляду: з'ясовано наскільки романтики плюралістично мислили, неоднозначно оцінювали власні підходи та оцінки, змінювали свої уявлення. По-новому осмислено письменницьку й особисту долю Т. Шевченка, його світоглядні та художні шукання, індивідуальну та творчу психологію, дискусійні проблеми шевченкознавства. Уперше здійснено порівняння історіософічності, міленаризму та месіанізму зазначених письменників, притаманних їм суперечностей, ідеологічної строкатості, їх мовно-культурного, політичного та гносеологічного роздвоєння, осмислення проблеми теодицеї, ставлення до природи та божественної благодаті.
Добавлено2010-05-07 02:28:19

Также Вы можете заказать реферат или курсовую работу на тему «Тарас Шевченко і польські та російські романтики (індивідуальність письменника в інтертекстуальних зв'язках і типологічних збіжностях)

Заказать новый реферат на тему «Тарас Шевченко і польські та російські романтики (індивідуальність письменника в інтертекстуальних зв'язках і типологічних збіжностях)»

Смотревшие данный материал также интересовались рефератами и курсовыми работами:

    © 2007-2018 vbs.com.ua