От партнеров

Заказать работу

От партнёров


Счетчики
    Желаете получить информацию о том, где можно найти и СКАЧАТЬ не отходя от своего компьютера бесплатные журналы, обзоры, научные и аналитические статьи, статистические данные, книги, учебники, официальные документы государственных органов? Тогда воспользуйтесь нашим новым сервисом "Полезная ссылка"!

    Как это работает? Очень просто! Вы получаете полезную ссылку, нажав на которую, скачиваете документ с первоисточника в электронном виде.

Поиск рефератов на Linksdir.com.ua!
Раздел

Научные статьи и авторефераты диссертаций по медицине

Название

Активізація навчально-пізнавальної діяльності старшокласників у процесі вивчення властивостей твердих тіл у курсі фізики

Активізація навчально-пізнавальної діяльності старшокласників у процесі вивчення властивостей твердих тіл у курсі фізики : автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.02 / І.В. Корсун; Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова. — К., 2009. — 20 с. — укp.
Описание         Вперше розроблено методичний підхід до розв'язання проблеми активізації навчально-пізнавальної діяльності старшокласників на уроках фізики, який базується на такій гіпотезі: на всіх етапах внутрішнього процесу засвоєння знань (сприймання - осмислення і розуміння - узагальнення - закріплення - застосування на практиці) в учнів за допомогою активних засобів і методів навчання розвиваються відповідні пізнавальні процеси (сприймання, увага, мислення, уява, пам'ять) і формується пізнавальний інтерес. Обгрунтовано загальні засади методики вивчення властивостей твердих тіл, які грунтуються на атомістичному методі їх пояснення та застосуванні активних засобів навчання (історичних відомостей, життєвих прикладів, а також прикладів практичного використання та наукових досягнень). Удосконалено методику вивчення будови та властивостей твердих тіл у курсі фізики старшої школи шляхом висвітлення внеску українських учених у розвиток фізики твердого тіла.
Добавлено2010-05-07 00:56:16

Также Вы можете заказать реферат или курсовую работу на тему «Активізація навчально-пізнавальної діяльності старшокласників у процесі вивчення властивостей твердих тіл у курсі фізики

Заказать новый реферат на тему «Активізація навчально-пізнавальної діяльності старшокласників у процесі вивчення властивостей твердих тіл у курсі фізики»

Смотревшие данный материал также интересовались рефератами и курсовыми работами:

    © 2007-2019 vbs.com.ua