От партнеров

Заказать работу

От партнёров


Счетчики
    Желаете получить информацию о том, где можно найти и СКАЧАТЬ не отходя от своего компьютера бесплатные журналы, обзоры, научные и аналитические статьи, статистические данные, книги, учебники, официальные документы государственных органов? Тогда воспользуйтесь нашим новым сервисом "Полезная ссылка"!

    Как это работает? Очень просто! Вы получаете полезную ссылку, нажав на которую, скачиваете документ с первоисточника в электронном виде.

Поиск рефератов на Linksdir.com.ua!
Раздел

Научные статьи и авторефераты диссертаций по экономическим наукам

Название

Активи в національних системах бухгалтерського обліку

Активи в національних системах бухгалтерського обліку : Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.04 / Л.Л. Горецька; Ін-т аграр. економіки УААН. — К., 2003. — 18 с.: рис. — укp.
Описание         Проаналізовано основні підходи до визначення поняття "система бухгатерського обліку", визначено місце активів в структурі об'єктів обліку, роль і завдання обліку, зв'язки та взаємодію з оточуючим середовищем. Розглянуто основні риси світової інтеграції: гармонізацію, стандартизацію або уніфікацію; виявлено межі цих понять, надано об'єктивну характеристику природі сучасного процесу реформуваня обліку активів в контексті міжнародних вимог. Проаналізовано економічні передумови гармонізації бухгатерського обліку на національному та міжнародному рівнях у контексті господарської інтеграції для уточнення правильності вибору шляху стандартизації або уніфікації обліку. Уточнено поняття "активи" та "майно" в системі бухгалтерського обліку для потреб користувачів облікової інформації та прийняття ефективних управлінських рішень. Досліджено основні організаційно-методологічні аспекти обліку активів на рівні країн світу для розробки пропозицій щодо внесення змін до чинних нормативно-законодавчих актів з бухгалтерського обліку. Сформульовано концепцію подальшого реформування системи бухгалтерського обліку в цілому та в частині обліку активів України відповідно до вимог Міжнародних стандартів фінансової звітності на шляху гармонізації.
Добавлено2008-09-08 02:53:11

Также Вы можете заказать реферат или курсовую работу на тему «Активи в національних системах бухгалтерського обліку

Заказать новый реферат на тему «Активи в національних системах бухгалтерського обліку»

Смотревшие данный материал также интересовались рефератами и курсовыми работами:

    © 2007-2018 vbs.com.ua