От партнеров

Заказать работу

От партнёров


Счетчики
    Желаете получить информацию о том, где можно найти и СКАЧАТЬ не отходя от своего компьютера бесплатные журналы, обзоры, научные и аналитические статьи, статистические данные, книги, учебники, официальные документы государственных органов? Тогда воспользуйтесь нашим новым сервисом "Полезная ссылка"!

    Как это работает? Очень просто! Вы получаете полезную ссылку, нажав на которую, скачиваете документ с первоисточника в электронном виде.

Поиск рефератов на Linksdir.com.ua!
Раздел

Научные статьи и авторефераты диссертаций по экономическим наукам

Название

Аграрно-економічні засади раціонального використання ресурсного потенціалу спиртопродуктового підкомплексу АПК

Аграрно-економічні засади раціонального використання ресурсного потенціалу спиртопродуктового підкомплексу АПК : Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.07.02 / І.І. Яковець; Ін-т аграр. економіки УААН. — К., 2001. — 21 с. — укp.
Описание         Викладено основні результати дослідження проблеми підвищення ефективності виробництва спирту, лікеро-горілчаних виробів та іншої продукції спиртової промисловості на базі раціонального використання ресурсного потенціалу всіх інтегрованих у процесі виробництва галузей спиртопродуктового підкомплексу. Розроблено методичні рекомендації для визначення сукупної вартості ресурсного потенціалу та використання даного інтегрального показника під час оцінки ефективності виробничої діяльності підприємств спиртопродуктового підкомплексу. Висвітлено питання фінансового аналізу та економічної оцінки підприємницької діяльності в спиртопродуктовій галузі. Доведено залежність ефективності виробництва від рівня розвитку сировинної зони, видів сировини, рівня безвідходності її переробки та інших складових організації виробництва.
Добавлено2008-09-22 17:57:48

Также Вы можете заказать реферат или курсовую работу на тему «Аграрно-економічні засади раціонального використання ресурсного потенціалу спиртопродуктового підкомплексу АПК

Заказать новый реферат на тему «Аграрно-економічні засади раціонального використання ресурсного потенціалу спиртопродуктового підкомплексу АПК»

Смотревшие данный материал также интересовались рефератами и курсовыми работами:

    © 2007-2018 vbs.com.ua