От партнеров

Заказать работу

От партнёров


Счетчики
    Желаете получить информацию о том, где можно найти и СКАЧАТЬ не отходя от своего компьютера бесплатные журналы, обзоры, научные и аналитические статьи, статистические данные, книги, учебники, официальные документы государственных органов? Тогда воспользуйтесь нашим новым сервисом "Полезная ссылка"!

    Как это работает? Очень просто! Вы получаете полезную ссылку, нажав на которую, скачиваете документ с первоисточника в электронном виде.

Поиск рефератов на Linksdir.com.ua!
Раздел

рефераты курсовые дипломные для скачивания

Название

Несуперечність думки.

Несуперечність думки.
ОписаниеПлан 1. Несуперечність думки. Закон виключеного третього і його практичне значення для юриспруденції. 3 2. Несумісність думок. Закон несуперечності та його роль у діяльності законодавчих та правоохоронних органів. 6 3. Задачі. 8 1. Дати аналіз дефініції (визначити чи правильна вона, коли ні, то яке правило порушено): логіка – наука про закони правильного мислення. 8 2. Дати аналіз поділу (визначити чи є він правильним, коли ні – то яке правило порушено): складні судження поділяються на судження кон’юнкції, диз’юнкції, імплікації, еквіваленції та заперечення. 9 3. Проаналізувати судження (визначити його вид та структуру): церковні шлюби укладаються в церкві за релігійними обрядами. Записати судження, яке суперечить даному. 9 4. Формалізувати судження: “Або М. і П. обидва брали участь у вчиненні цього злочину, або обидва непричетні до нього”. 10 5. Встановити дотримання основних принципів правильного мислення у міркуванні: якщо суддя потерпілий, то він не має права вести справу. 10 6. За допомогою таблиць істинності визначити, чи є логічним законом така формула: А V В = (А V В) Λ ( ). 11 7. Наведіть приклад ІІ фігури простого категоричного силогізму. Вкажіть його терміни і модус. 11 8. Чи випливає з необхідністю висновок А з таких підстав? 1) В V (С Λ ); 2) С → ; 3) ; 4) Е V D. 13 9. Побудуйте пряме доведення тези Т, виходячи з таких аргументів: 1) А V (В V С); 2) А → ; 3) ; 4) С. 14 10. Побудуйте спростування тези Т, користуючись аргументами: 1) В  ; 2) А V В; 3) Т  . 14 Література 16
Добавлено2009-04-12 17:58:39

Также Вы можете заказать реферат или курсовую работу на тему « Несуперечність думки.

Заказать новый реферат на тему « Несуперечність думки.»

Смотревшие данный материал также интересовались рефератами и курсовыми работами:

    © 2007-2019 vbs.com.ua