От партнеров

Заказать работу

От партнёров


Счетчики
    Желаете получить информацию о том, где можно найти и СКАЧАТЬ не отходя от своего компьютера бесплатные журналы, обзоры, научные и аналитические статьи, статистические данные, книги, учебники, официальные документы государственных органов? Тогда воспользуйтесь нашим новым сервисом "Полезная ссылка"!

    Как это работает? Очень просто! Вы получаете полезную ссылку, нажав на которую, скачиваете документ с первоисточника в электронном виде.

Поиск рефератов на Linksdir.com.ua!
Раздел

Научные статьи и авторефераты по сельскому хозяйству

Название

Агроекологічні аспекти вирощування гороху в умовах Східного Лісостепу України

Агроекологічні аспекти вирощування гороху в умовах Східного Лісостепу України : Автореф. дис... канд. с.-г. наук: 03.00.16 / І.В. Ніколаєнко; Ін-т агроекології та біотехнології УААН. — К., 2002. — 15 с. — укp.
Описание         Наведено результати досліджень щодо повного використання потенційних можливостей симбіотичної системи горох - бульбочкові бактерії. Доведено доцільність застосування для передпосівної обробки насіння гороху високоефективними екологічно безпечними регуляторами росту рослин ДГ-482, бактозолем на фоні інокуляції комплементарним штамом Rhizobium legumiosarum 263 б. Зазначено, що одночасна стимуляція макро- та мікросимбіотів позитивно впливає на ріст, розвиток рослин гороху, процеси фотосинтезу, формування та розвиток симбіотичного апарату. Встановлено, що нітрогеназна активність на дослідних варіантах більш, ніж удвічі перевищувала нітрогеназну активність на контролі. Зроблено висновок, що стимулятори росту в комплексі з бактеріями підвищують вміст відновленого азоту, а співвідношення вуглецю та азоту підтримується на рівні, оптимальному для азотфіксації.
Добавлено2008-09-12 12:53:39 Скачать «Агроекологічні аспекти вирощування ...»Подробнее

Также Вы можете заказать реферат или курсовую работу на тему «Агроекологічні аспекти вирощування гороху в умовах Східного Лісостепу України

Заказать новый реферат на тему «Агроекологічні аспекти вирощування гороху в умовах Східного Лісостепу України»

Смотревшие данный материал также интересовались рефератами и курсовыми работами:

    © 2007-2019 vbs.com.ua