От партнеров

Заказать работу

От партнёров


Счетчики
    Желаете получить информацию о том, где можно найти и СКАЧАТЬ не отходя от своего компьютера бесплатные журналы, обзоры, научные и аналитические статьи, статистические данные, книги, учебники, официальные документы государственных органов? Тогда воспользуйтесь нашим новым сервисом "Полезная ссылка"!

    Как это работает? Очень просто! Вы получаете полезную ссылку, нажав на которую, скачиваете документ с первоисточника в электронном виде.

Поиск рефератов на Linksdir.com.ua!
Раздел

Научные статьи и авторефераты по сельскому хозяйству

Название

Агроекологічна ефективність добрив та способів основного обробітку сірих опідзолених грунтів в умовах Полісся

Агроекологічна ефективність добрив та способів основного обробітку сірих опідзолених грунтів в умовах Полісся : Автореф. дис... канд. с.-г. наук: 03.00.16 / Ю.А. Білявський; УААН. Ін-т агроекол. та біотехнології. — К., 2002. — 21 с. — укp.
Описание         За агроекологічних умов Полісся вдосконалено основні елементи технологій вирощування багаторічних трав і льону-довгунцю, зважаючи на їх екологізацію та зниження витрат енергоресурсів. Доведено, що застосування альтернативних систем удобрення та способів мінімалізованого обробітку грунту позитивно впливає на вирішення екологічних проблем - збереження та підвищення родючості сірих опідзолених грунтів, зростання біоенергетичного коефіцієнта посіву в польовій сівозміні, зниження антропогенного навантаження на агроекосистему. Досліджено вплив застосування безполицевого обробітку й альтернативних традиційних систем удобрення на агрофізичні властивості сірих опідзолених грунтів. Визначено вплив вищезазначених елементів систем землеробства на забруднення грунту важкими металами, надходження їх у продукцію рослиництва. Розраховано коефіцієнти переходу важких металів у зерно озимої пшениці.
Добавлено2008-10-16 14:36:54 Скачать «Агроекологічна ефективність добрив ...»Подробнее

Также Вы можете заказать реферат или курсовую работу на тему «Агроекологічна ефективність добрив та способів основного обробітку сірих опідзолених грунтів в умовах Полісся

Заказать новый реферат на тему «Агроекологічна ефективність добрив та способів основного обробітку сірих опідзолених грунтів в умовах Полісся»

Смотревшие данный материал также интересовались рефератами и курсовыми работами:

    © 2007-2019 vbs.com.ua