От партнеров

Заказать работу

От партнёров


Счетчики
    Желаете получить информацию о том, где можно найти и СКАЧАТЬ не отходя от своего компьютера бесплатные журналы, обзоры, научные и аналитические статьи, статистические данные, книги, учебники, официальные документы государственных органов? Тогда воспользуйтесь нашим новым сервисом "Полезная ссылка"!

    Как это работает? Очень просто! Вы получаете полезную ссылку, нажав на которую, скачиваете документ с первоисточника в электронном виде.

Поиск рефератов на Linksdir.com.ua!
Раздел

Статьи и авторефераты по политологии

Название

Взаємодія церкви та інститутів громадянського суспільства: політологічний аналіз

Взаємодія церкви та інститутів громадянського суспільства: політологічний аналіз : Автореф. дис... канд. політ. наук: 23.00.02 / І.В. Коваль; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. — Л., 2007. — 18 с. — укp.
Описание         Проаналізовано та визначено місце церкви у системі інститутів громадянського суспільства. На базі теоретичного узагальнення ідей і теорій розвитку громадянського супільства описано його інституційну структуру та визнчено місце і роль церкви як своєрідного інституту соціуму. Проведено емпіричний аналіз і показано, що всупереч уявленням про те, що церква поза політикою, це твердження не повною мірою відповідає дійсності. Зазначено, що прямо та безпосередньо церква не втручається до політичного життя держави та суспільства, але з урахуванням історичної традиції та сучасного досвіду багатьох країн показано, що церкви нерідко залучаються до політичних процесів. Розглянуто шляхи оптимізації релігійно-церковної ситуації в Україні й акцентовано увагу на об'єктивній необхідності на засадах взаємної згоди православних конфесій створення єдиної Української Помісної Православної Церкви, яка буде сприяти подоланню церковного та цивілізаційно-світоглядного розколу суспільства.
Добавлено2008-10-01 18:12:37 Скачать «Взаємодія церкви та інститутів гром...»Подробнее

Также Вы можете заказать реферат или курсовую работу на тему «Взаємодія церкви та інститутів громадянського суспільства: політологічний аналіз

Заказать новый реферат на тему «Взаємодія церкви та інститутів громадянського суспільства: політологічний аналіз»

Смотревшие данный материал также интересовались рефератами и курсовыми работами:

    © 2007-2018 vbs.com.ua