От партнеров

Заказать работу

От партнёров


Счетчики
    Желаете получить информацию о том, где можно найти и СКАЧАТЬ не отходя от своего компьютера бесплатные журналы, обзоры, научные и аналитические статьи, статистические данные, книги, учебники, официальные документы государственных органов? Тогда воспользуйтесь нашим новым сервисом "Полезная ссылка"!

    Как это работает? Очень просто! Вы получаете полезную ссылку, нажав на которую, скачиваете документ с первоисточника в электронном виде.

Поиск рефератов на Linksdir.com.ua!
Раздел

Научные статьи и авторефераты диссертаций по медицине

Название

Early effects of rehabilitation in patients' post myocardial infarction (Ml) treated with oronary artery stent implantation or coronary artery bypass grafting

Early effects of rehabilitation in patients' post myocardial infarction (Ml) treated with oronary artery stent implantation or coronary artery bypass grafting [Электронный ресурс] / Z. Nowak, G. Verich, M. Plewa, A. Uczciwek // Педагогіка, психологія та мед.-біол. пробл. фіз. виховання і спорту. — 2005. — N 2. — С. 115-127. — Библиогр.: 24 назв. — англ.
Описание         Зазначено, що поряд зі збільшенням кількості хворих, яким після перенесеного інфаркту міокарда були проведені операції АКШ і АКС, як і раніше актуальними залишаються питання розробки оптимальних моделей їхньої реабілітації. Мета роботи - оцінка рівня функціонального стану 68-ми тематичних хворих. I група - після операції АКШ - 35 пацієнтів (середній вік 51,7 р.), II група - після операції АКС - 33 пацієнти (середній вік 54,1 р.). Зазначеним хворим проводилася фізична реабілітація за розробленою програмою. Оцінка їх функціонального стану проводилася за допомогою субмаксимальных навантажувальних тестів на біговій доріжці (тредмилле) у період трьох тижнів до та трьох тижнів після проведеної операції. Установлено, що використана модель фізичної реабілітації була ефективна у випробуваних обох груп. Проведений аналіз групових розходжень у початковому тесті показав істотні статистичні розходження тривалості тесту (p=0,0056), пройденої дистанції (p=0.0065), максимального пульсу (p=0.0336) і максимального споживання кисню (p=0,001). Зазначені показники виявилися кращими у хворих, яким призначалась операція АКС. Після проведеної операції статистичне розходження спостерігалася за двома параметрами: пройдена дистанція (p=0.04) і максимальне споживання кисню (p = 0.0037). Констатовано більше істотне покращання рівня функціонального стану серед пацієнтів, яким виконана операція АКШ.
Добавлено2008-08-15 05:00:06 Скачать «Early effects of rehabilitation in ...»Подробнее

Также Вы можете заказать реферат или курсовую работу на тему «Early effects of rehabilitation in patients' post myocardial infarction (Ml) treated with oronary artery stent implantation or coronary artery bypass grafting

Заказать новый реферат на тему «Early effects of rehabilitation in patients' post myocardial infarction (Ml) treated with oronary artery stent implantation or coronary artery bypass grafting»

Смотревшие данный материал также интересовались рефератами и курсовыми работами:

    © 2007-2019 vbs.com.ua