От партнеров

Заказать работу

От партнёров


Счетчики
    Желаете получить информацию о том, где можно найти и СКАЧАТЬ не отходя от своего компьютера бесплатные журналы, обзоры, научные и аналитические статьи, статистические данные, книги, учебники, официальные документы государственных органов? Тогда воспользуйтесь нашим новым сервисом "Полезная ссылка"!

    Как это работает? Очень просто! Вы получаете полезную ссылку, нажав на которую, скачиваете документ с первоисточника в электронном виде.

Поиск рефератов на Linksdir.com.ua!
Раздел

Научные статьи и авторефераты диссертаций по медицине

Название

Assessment of exercise capacity in patients post myocardial infarction treated with coronary artery bypass procedure - a 5 year follow-up

Assessment of exercise capacity in patients post myocardial infarction treated with coronary artery bypass procedure - a 5 year follow-up [Электронный ресурс] / Mazurczak Sandra, Nowak Zbigniew, Verich Georgij, Plewa Michal // Педагогіка, психологія та мед.-біол. пробл. фіз. виховання і спорту. — 2005. — N 12. — С. 95-102. — Библиогр.: 14 назв. — англ.
Описание         Вивчено функціональний стан пацієнтів після перенесеного інфаркту міокарда й операції аортально-коронарного шунтування. Дослідження проведено на групі чоловіків (48 чоловік) у віці від 30-ти до 69-ти років (порівн.49 років), які після операції піддалися двоступінчастим (лікарняним і санаторної) моделям реабілітації. Період спостереження (аналіз ретроспективний) охоплював 5 років. Для оцінки дієвості реабілітації, а також ефективності оперативного втручання використовано навантажувальний тест на біговій доріжці, що виконаний у період 0,5; 1; 2; 3; 5 роки після проведеної операції. Установлено, що на протязі перших двох років спостереження, застосовано програму реабілітації на 1 і 2 етапі, вигідно відрізнялася від загальноприйнятих поліпшенням функціонального стану хворих, про що свідчить збільшення показників тривалості тесту (хв), пройденої дистанції (метр), енерговитрат, а також зменшення кількості тестів, перерваних через патологічний стан пацієнтів. Надалі (по закінченні 2 етапу реабілітації) не знайдено ніяких істотних змін аналізованих параметрів, в окремих випадках констатовано навіть деяке зниження показників функціонального стану, погіршення клінічного статусу й відносний ріст кількості перерваних тестів, що могло свідчити про поновлення хвороби.
Добавлено2008-08-15 05:00:13 Скачать «Assessment of exercise capacity in ...»Подробнее

Также Вы можете заказать реферат или курсовую работу на тему «Assessment of exercise capacity in patients post myocardial infarction treated with coronary artery bypass procedure - a 5 year follow-up

Заказать новый реферат на тему «Assessment of exercise capacity in patients post myocardial infarction treated with coronary artery bypass procedure - a 5 year follow-up»

Смотревшие данный материал также интересовались рефератами и курсовыми работами:

    © 2007-2019 vbs.com.ua