От партнеров

Заказать работу

От партнёров


Счетчики
    Желаете получить информацию о том, где можно найти и СКАЧАТЬ не отходя от своего компьютера бесплатные журналы, обзоры, научные и аналитические статьи, статистические данные, книги, учебники, официальные документы государственных органов? Тогда воспользуйтесь нашим новым сервисом "Полезная ссылка"!

    Как это работает? Очень просто! Вы получаете полезную ссылку, нажав на которую, скачиваете документ с первоисточника в электронном виде.

Поиск рефератов на Linksdir.com.ua!
Раздел

Научные статьи и авторефераты диссертаций по медицине

Название

Тактика лікування дітей, хворих на секреторний середній отит

Тактика лікування дітей, хворих на секреторний середній отит : Автореф. дис... канд. мед. наук: 14.01.19 / І.В. Кузик; Ін-т отоларингології ім. О.С.Коломійченка АМН України. — К., 2002. — 22 с. — укp.
Описание         Створено технологію послідовності консервативного та поетапного хірургічного лікування дітей, хворих на секреторний середній отит (ССО). Доведено, що лікування у разі ССО за наявності патології носової та ротової частин глотки, а також порожнини носа слід починати з їх санації з наступним консервативним лікуванням, яке поліпшує прохідність слухових труб, лише у випадку невдачі переходити до тимпанопункції. Тільки у разі неефективності останньої необхідно здійснювати шунтування, а у випадку негативного результату протягом 3 - 6 місяців виконувати мастоїдотомію з дренуванням антруму й одночасним шунтуванням барабанної порожнини. Зроблено висновок, що тимпанопункція з аспірацією вмісту барабанної порожини та її промивання в комплексі з ендоауральним діадинамофорезом глюкокортикоїдів і протеолітичних ферментів є не лише ефективним методом лікування дітей, хворих на ССО, але й профілактикою його рецидивування. Доведено, що вміст барабанної порожнини у разі ССО не містить бактеріальної флори, що, можливо, пояснюється наявністю в секреті високої концентрації секреторного імуноглобуліну A (sIgA). Вперше в дітей з ССО визначено зміни системної імунологічної реактивності у вигляді кількісного та функціонального дефіциту T-системи імунітету, пригнічення цитотоксичної активності природних цитотоксичних клітин (ПЦК) і фагоцитарної активності поліморфоядерних лімфоцитів (ПЯЛ), а також гіпоімуноглобулінемії класу П та наявності сенсибілізації реагінового типу до мікробних антигенів. Показано, що у секреті, отриманому з середнього вуха осіб, хворих на ССО, визначається високий вміст секреторної та мономерної форм імуноглобуліну A, а також імуноглобуліну G, що вказує на високий рівень гуморальної реакції місцевого імунітета. Водночас, наявність високого вмісту в секреті IgG свідчить про імовірність продовження запального процесу. Встановлено, що проведене лікування сприяє нормалізації показників гуморального імунітету в дітей з ССО за незначних змін клітинних механізмів імунологічного та неспецифічного захисту. Обгрунтовано доцільність використання імунокоригувальних засобів у комплексній терапії хворих на ССО з метою підвищення ефективності лікування.
Добавлено2008-10-08 17:54:12 Скачать «Тактика лікування дітей, хворих на ...»Подробнее

Также Вы можете заказать реферат или курсовую работу на тему «Тактика лікування дітей, хворих на секреторний середній отит

Заказать новый реферат на тему «Тактика лікування дітей, хворих на секреторний середній отит»

Смотревшие данный материал также интересовались рефератами и курсовыми работами:

    © 2007-2018 vbs.com.ua