От партнеров

Заказать работу

От партнёров


Счетчики
    Желаете получить информацию о том, где можно найти и СКАЧАТЬ не отходя от своего компьютера бесплатные журналы, обзоры, научные и аналитические статьи, статистические данные, книги, учебники, официальные документы государственных органов? Тогда воспользуйтесь нашим новым сервисом "Полезная ссылка"!

    Как это работает? Очень просто! Вы получаете полезную ссылку, нажав на которую, скачиваете документ с первоисточника в электронном виде.

Поиск рефератов на Linksdir.com.ua!
Раздел

Статьи и авторефераты диссертаций по философии, психологии и педагогике

Название

Акустичні та реологічні властивості ряду рідинних систем поблизу критичної температури

Акустичні та реологічні властивості ряду рідинних систем поблизу критичної температури : Автореф. дис. канд. фіз.-мат. наук: 01.04.14 / О.І. Білоус; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2003. — 19 с.: рис. — укp.
Описание         В якості об'єктів досліження обрано різні за своєю природою рідинні системи: подвійні розчини метанол-гексан, метанол-гептан, нітрометан-н-аміловий спирт і нітробензол-гексан та рідкий кристал пентилціанобіфеніл (5ЦБ) в ізотропній фазі. Встановлено, що в досліджуваних розчинах існують дві області акустичної релаксації, визначено їх особливості: низькочастотна релаксаційна область має флуктуаційну природу, тобто визначається процесами утворення та розпаду флуктуацій; високочастотна зумовлена міжмолекулярними процесами, які відбуваються в рідинній системі в результаті утворення та розриву зв'язків між молекулами. На основі даних частотної й температурної поведінки коефіцієнта поглинання звуку в низькочастотному діапазоні досліджено температурну та концентраційну залежність періодів релаксації подвійних рідинних систем, що пов'язана з періодами життя флуктуацій концентрацій поблизу КТ.
Добавлено2008-09-15 12:11:06

Также Вы можете заказать реферат или курсовую работу на тему «Акустичні та реологічні властивості ряду рідинних систем поблизу критичної температури

Заказать новый реферат на тему «Акустичні та реологічні властивості ряду рідинних систем поблизу критичної температури»

Смотревшие данный материал также интересовались рефератами и курсовыми работами:

    © 2007-2018 vbs.com.ua