От партнеров

Заказать работу

От партнёров


Счетчики
    Желаете получить информацию о том, где можно найти и СКАЧАТЬ не отходя от своего компьютера бесплатные журналы, обзоры, научные и аналитические статьи, статистические данные, книги, учебники, официальные документы государственных органов? Тогда воспользуйтесь нашим новым сервисом "Полезная ссылка"!

    Как это работает? Очень просто! Вы получаете полезную ссылку, нажав на которую, скачиваете документ с первоисточника в электронном виде.

Поиск рефератов на Linksdir.com.ua!
Раздел

Статьи и авторефераты диссертаций по философии, психологии и педагогике

Название

Librarians and Ethical Values: Different Circumstance, Similar Values

Librarians and Ethical Values: Different Circumstance, Similar Values [Электронный ресурс] / W. Koehler // Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 8-я Междунар. конф. "Крым 2001": Материалы конф. — М., 2001. — Т. 2 — С. 832-837. — Библиогр.: 6 назв. — англ.
Описание         Моральні цінності, які сповідують бібліотекарі та фахівці інших галузей інформаційної діяльності, дуже схожі. Проте існують і відмінності: цінності змінюються в залежності від країни, регіону, виду діяльності (наприклад, працівники архівів вважають забезпечення збереження більш важливим завданням, ніж працівники публічних бібліотек). В меншій мірі цінності відрізняються в залежності від статі. Нами було вивчено ці відмінності, на основі чого ми зробили висновок про те, що "місце", яке "займає" бібліотекар, так чи інакше впливає на його точку зору. Однак треба відзначити, що відмінності, які ми виявили, досить незначні. В основному, бібліотекарі в усьому світі дотримуються подібної системи моральних цінностей.Ми пропонуємо іншим дослідникам вивчити проблему за іншими показниками. Цими показниками можуть стати: строк служби бібліотекарів (чи роблять більш досвідчені фахівці наголос на які-небудь інші моральні цінності, ніж бібліотекарі з меншим стажем роботи), посада/функції фахівців (адміністратор, бібліотекар-практик, викладач, т. д.); необхідність з'ясування ролі рівня освіти і тривалості навчання.
Добавлено2008-10-30 05:30:44

Также Вы можете заказать реферат или курсовую работу на тему «Librarians and Ethical Values: Different Circumstance, Similar Values

Заказать новый реферат на тему «Librarians and Ethical Values: Different Circumstance, Similar Values»

Смотревшие данный материал также интересовались рефератами и курсовыми работами:

    © 2007-2019 vbs.com.ua