От партнеров

Заказать работу

От партнёров


Счетчики
    Желаете получить информацию о том, где можно найти и СКАЧАТЬ не отходя от своего компьютера бесплатные журналы, обзоры, научные и аналитические статьи, статистические данные, книги, учебники, официальные документы государственных органов? Тогда воспользуйтесь нашим новым сервисом "Полезная ссылка"!

    Как это работает? Очень просто! Вы получаете полезную ссылку, нажав на которую, скачиваете документ с первоисточника в электронном виде.

Поиск рефератов на Linksdir.com.ua!
Раздел

Статьи и авторефераты диссертаций по философии, психологии и педагогике

Название

Kinesthetic memory - verbal and visual interferences

Kinesthetic memory - verbal and visual interferences [Электронный ресурс] / H.Czyz Stanislaw, Olesniewicz Piotr // Педагогіка, психологія та мед.-біол. пробл. фіз. виховання і спорту. — 2005. — N 21. — С. 105-113. — Библиогр.: 16 назв. — англ.
Описание         Зроблено спробу з'ясувати, чи може мовний зв'язок перешкоджати обробці кінестетичної інформації в короткостроковій пам'яті. У дослідженні брали участь 60 суб'єктів (30 чоловіків і 30 жінок), випадково розділені на дві групи, що складаються з 15-ти чоловіків і 15-ти жінок кожна. З метою визначення наявності будь-яких розходжень між груповими вправами використано тест CORSI, що вимірює ємність прямої пам'яті та здатності до неявного вивчення. Головним тестом на кінестетичну пам'ять був тест моторних здатностей Latinek, що складався з 13-ти послідовних епізодів. Епізоди були представлені на телевізійному екрані. Завдання для учасників - відтворити всі представлені епізоди. Додатково до Latinek тесту, в експериментальній групі були представлені 6-розрядні номери перед тестом. Після відтворення теми епізодів учасники вибирали номер. Одержано достовірні розходження між експериментальною та контрольною групою. Сформульовано висновок, що усна інформація, яка подається учневі, може перешкоджати обробці кінестетичної інформації.
Добавлено2008-10-08 17:47:17

Также Вы можете заказать реферат или курсовую работу на тему «Kinesthetic memory - verbal and visual interferences

Заказать новый реферат на тему «Kinesthetic memory - verbal and visual interferences»

Смотревшие данный материал также интересовались рефератами и курсовыми работами:

    © 2007-2019 vbs.com.ua