От партнеров

Заказать работу

От партнёров


Счетчики
    Желаете получить информацию о том, где можно найти и СКАЧАТЬ не отходя от своего компьютера бесплатные журналы, обзоры, научные и аналитические статьи, статистические данные, книги, учебники, официальные документы государственных органов? Тогда воспользуйтесь нашим новым сервисом "Полезная ссылка"!

    Как это работает? Очень просто! Вы получаете полезную ссылку, нажав на которую, скачиваете документ с первоисточника в электронном виде.

Поиск рефератов на Linksdir.com.ua!
Раздел

Научные статьи и авторефераты диссертаций по медицине

Название

Активність ферментів утилізації ендогенних альдегідів в окисно-відновних реакціях у щурів різного віку при іммобілізації

Активність ферментів утилізації ендогенних альдегідів в окисно-відновних реакціях у щурів різного віку при іммобілізації : Автореф. дис... канд. біол. наук: 03.00.04 / О.В. Фоміна; Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2006. — 19 с. — укp.
Описание         Виявлено, що в процесі онтогенезу у щурів у тканинах внутрішніх органів виникають умови для зміни ефективності функціонування ферментів, які каталізують окисно-відновні шляхи утилізації карбонільних сполук метаболізму, за умов іммобілізаційного стресу. Вони зумовлюють виникнення "напруги" під час відновлення альдегідів в альдегідредуктазній реакції в печінці 1,5-місячних тварин, а також гальмування перетворень альдегідів в окисних і відновних реакціях у печінці та скелетному м'язі старих щурів. Вікове зниження швидкості утилізації ендогенних альдегідів у досліджених тканинах визначає зниження їх стійкості до вільнорадикального ушкодження. У зв'язку з цим важливу роль у підвищенні резистентності організму до дії ушкоджувальних факторів стресу відіграє спрямована регуляція утилізації ендогенних альдегідів.
Добавлено2008-10-30 19:16:08 Скачать «Активність ферментів утилізації енд...»Подробнее

Также Вы можете заказать реферат или курсовую работу на тему «Активність ферментів утилізації ендогенних альдегідів в окисно-відновних реакціях у щурів різного віку при іммобілізації

Заказать новый реферат на тему «Активність ферментів утилізації ендогенних альдегідів в окисно-відновних реакціях у щурів різного віку при іммобілізації»

Смотревшие данный материал также интересовались рефератами и курсовыми работами:

    © 2007-2019 vbs.com.ua