От партнеров

Заказать работу

От партнёров


Счетчики
    Желаете получить информацию о том, где можно найти и СКАЧАТЬ не отходя от своего компьютера бесплатные журналы, обзоры, научные и аналитические статьи, статистические данные, книги, учебники, официальные документы государственных органов? Тогда воспользуйтесь нашим новым сервисом "Полезная ссылка"!

    Как это работает? Очень просто! Вы получаете полезную ссылку, нажав на которую, скачиваете документ с первоисточника в электронном виде.

Поиск рефератов на Linksdir.com.ua!
Раздел

Научные статьи и авторефераты диссертаций по медицине

Название

Активність ендотеліну-1 та оксиду азоту при гострому інфаркті міокарду в динаміці лікування інгібіторами ангіотензин-перетворюючого ферменту

Активність ендотеліну-1 та оксиду азоту при гострому інфаркті міокарду в динаміці лікування інгібіторами ангіотензин-перетворюючого ферменту : Автореф. дис... канд. мед. наук: 14.01.11 / В.І. Летік; Харк. держ. мед. ун-т. — Х., 1999. — 19 с. — укp.
Описание         Дисертація присвячена вивченню ролі гуморальних порушень судинного ендотелію при гострому інфаркті міокарду (ІМ) в залежності від клінічного перебігу. Зроблено оцінку клінічної ефективності їх корекції інгібіторами ангіотензин-перетворюючого ферменту (АПФ). За допомогою факторного та системного аналізу розроблено різноманітні прогностичні моделі для оцінки особливостей перебігу гострого ІМ та побудовано загальний алгоритм індивідуалізованої терапії хворих на гострий ІМ. Доведено, що ендотеліальна дисфункція є одним з факторів розвитку гострого ІМ. У залежності від об'єму усередку ураження відмічається різниця в домінуванні вазоконстрікторних і вазоділятуючих факторів судинного ендотелію: при трансмуральному ІМ - вазоділятаторів, при дрібновогневому ІМ - вазоконстрікторів. Встановлено, що додаткове призначення інгібіторів АПФ викликає значну перебудову функціональної системи організму, яка виражається в зниженні міжсистемної та підвищенні внутрішньосистемної інтеграції ендотеліальних факторів, що свідчить про зменшення функціональної напруги системи і формування якісно нової функціональної системи, володіючої більш значними компенсаторними властивостями. Найбільш ефективним методом лікування ІМ є сумісне застосування системної тромболітичної терапії та призначення інгібіторів АПФ з першої доби лікування. Комбінація інгібіторів АПФ та бета-блокаторів без тромболітичної терапії є недостатньо ефективною як при ускладненому, так і при неускладненому перебігу ІМ.
Добавлено2008-10-30 19:15:15 Скачать «Активність ендотеліну-1 та оксиду а...»Подробнее

Также Вы можете заказать реферат или курсовую работу на тему «Активність ендотеліну-1 та оксиду азоту при гострому інфаркті міокарду в динаміці лікування інгібіторами ангіотензин-перетворюючого ферменту

Заказать новый реферат на тему «Активність ендотеліну-1 та оксиду азоту при гострому інфаркті міокарду в динаміці лікування інгібіторами ангіотензин-перетворюючого ферменту»

Смотревшие данный материал также интересовались рефератами и курсовыми работами:

    © 2007-2019 vbs.com.ua