От партнеров

Заказать работу

От партнёров


Счетчики
    Желаете получить информацию о том, где можно найти и СКАЧАТЬ не отходя от своего компьютера бесплатные журналы, обзоры, научные и аналитические статьи, статистические данные, книги, учебники, официальные документы государственных органов? Тогда воспользуйтесь нашим новым сервисом "Полезная ссылка"!

    Как это работает? Очень просто! Вы получаете полезную ссылку, нажав на которую, скачиваете документ с первоисточника в электронном виде.

Поиск рефератов на Linksdir.com.ua!
Раздел

Статьи и авторефераты по политологии

Название

Державна молодіжна політика в Україні (регіональний аспект)

Державна молодіжна політика в Україні (регіональний аспект): Автореф. дис... канд. політ. наук: 23.00.02 [Електронний ресурс] / М.П. Перепелиця; Ін-т політ. і етнонац. дослідж. НАН України. — К., 2001. — 19 с. — укp.
ОписаниеДержавна молодіжна політика в Україні (регіональний аспект): Автореф. дис... канд. політ. наук: 23.00.02 [Електронний ресурс] / М.П. Перепелиця; Ін-т політ. і етнонац. дослідж. НАН України. — К., 2001. — 19 с. — укp. Розглянуто сутність державної молодіжної політики як функцію державних і недержавних інститутів, спрямовану на створення умов для соціального становлення молоді та її розвитку. Обгрунтовано провідну роль у даному процесі державних органів влади на місцях та органів місцевого самоврядування, яка полягає у безпосередньому впливі на молоде покоління. Визначено спільні риси державної молодіжної політики на регіональному рівні та її особливості, що грунтуються на відмінності умов реалізації. Погіршання становища молоді, ускладнення процесів її соціалізації вимагають вдосконалення політики держави щодо молодого покоління. Аргументовано напрямки щодо розширення молодіжної інфраструктури з метою залучення ширшого кола суб'єктів: політичних партій, профспілкових, спортивних, релігійних, молодіжних громадських організацій та об'єднань. Наголошено на необхідності підвищення ефективності державної молодіжної політики, стабілізації та поліпшення економічної та політичної ситуації в країні, консолідації та залученні молоді до вирішення молодіжних проблем.
Добавлено2008-10-22 22:23:20

Также Вы можете заказать реферат или курсовую работу на тему «Державна молодіжна політика в Україні (регіональний аспект)

Заказать новый реферат на тему «Державна молодіжна політика в Україні (регіональний аспект)»

Смотревшие данный материал также интересовались рефератами и курсовыми работами:

    © 2007-2018 vbs.com.ua