От партнеров

Заказать работу

От партнёров


Счетчики
    Желаете получить информацию о том, где можно найти и СКАЧАТЬ не отходя от своего компьютера бесплатные журналы, обзоры, научные и аналитические статьи, статистические данные, книги, учебники, официальные документы государственных органов? Тогда воспользуйтесь нашим новым сервисом "Полезная ссылка"!

    Как это работает? Очень просто! Вы получаете полезную ссылку, нажав на которую, скачиваете документ с первоисточника в электронном виде.

Поиск рефератов на Linksdir.com.ua!
Раздел

Статьи и авторефераты по политологии

Название

Геостратегічна дилема України: теоретико-методологічний аналіз та інституціональні рішення

Геостратегічна дилема України: теоретико-методологічний аналіз та інституціональні рішення: Автореф. дис... канд. політ. наук: 23.00.02 [Електронний ресурс] / Д.Є. Ключко; Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2005. — 23 с. — укp.
ОписаниеГеостратегічна дилема України: теоретико-методологічний аналіз та інституціональні рішення: Автореф. дис... канд. політ. наук: 23.00.02 [Електронний ресурс] / Д.Є. Ключко; Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2005. — 23 с. — укp. Проаналізовано складну, пов'язану з історичним минулим, геополітичну ситуацію України. Розроблено та обгрунтовано згідно з геополітичними засадами та зовнішньополітичними реаліями рекомендації щодо пошуку шляхів набуття Україною європейської ідентичності, залучення українського суспільства до європейських цивілізаційних стандартів, визначення суб'єктності країни за умов глобалізаційних геостратегічних конфігурацій "центр - периферія". Розкрито роль національної еліти та державної бюрократії у здійсненні геостратегічних стосунків України, підкреслено необхідність здійснення політичної реформи в Україні. Запропоновано, як фактор розв'язання геостратегічної дилеми України, задіяти парадигму "транзитивної держави" Ж.Готтмана. Визначено роль України в геостратегічних процесах як ініціатора створення кадастру злочинів, що підпадатимуть під визначення "тероризм". Підкреслено, що для успішної інтеграції України у євроатлантичні структури необхідно здійснити адаптацію технічного, тактичного та оперативного рівнів безпеки України до стандартів ЄС та НАТО. Наголошено на необхідності технічної оперативно тактичної сумісності системи безпеки України з відповідною системою Євроатлантичного Альянсу.
Добавлено2008-10-06 16:11:33

Также Вы можете заказать реферат или курсовую работу на тему «Геостратегічна дилема України: теоретико-методологічний аналіз та інституціональні рішення

Заказать новый реферат на тему «Геостратегічна дилема України: теоретико-методологічний аналіз та інституціональні рішення»

Смотревшие данный материал также интересовались рефератами и курсовыми работами:

    © 2007-2018 vbs.com.ua