От партнеров

Заказать работу

От партнёров


Счетчики
    Желаете получить информацию о том, где можно найти и СКАЧАТЬ не отходя от своего компьютера бесплатные журналы, обзоры, научные и аналитические статьи, статистические данные, книги, учебники, официальные документы государственных органов? Тогда воспользуйтесь нашим новым сервисом "Полезная ссылка"!

    Как это работает? Очень просто! Вы получаете полезную ссылку, нажав на которую, скачиваете документ с первоисточника в электронном виде.

Поиск рефератов на Linksdir.com.ua!
Раздел

Статьи и авторефераты по политологии

Название

Вплив "Політики" Арістотеля на становлення і розвиток європейської політичної думки

Вплив "Політики" Арістотеля на становлення і розвиток європейської політичної думки: Автореф. дис... канд. політ. наук: 23.00.01 [Електронний ресурс] / В.С. Петрінко; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. — Л., 2003. — 20 с. — укp.
ОписаниеВплив "Політики" Арістотеля на становлення і розвиток європейської політичної думки: Автореф. дис... канд. політ. наук: 23.00.01 [Електронний ресурс] / В.С. Петрінко; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. — Л., 2003. — 20 с. — укp. Досліджено політичну доктрину Арістотеля, її історичну роль та вплив концепції філософа на розвиток європейської політичної думки стосовно основних проблем державознавства. Висвітлено історико-теоретичні традиції розвитку арістотелівської ідеї визначення політики як певного логічного порядку буття. Аргументовано, що арістотелівський концепт "середнього класу", який включає в себе політичне (громадянин) і економічне (власник) начала, є основою процвітання та стабільності конституційно-правової держави, її політичною та соціальною засадою й активним учасником громадсько-політичного процесу. Виділено й узагальнено арістотелівські критерії оцінки державного посадовця: політичний (співчувати існуючій політичній системі); професійний (мати здібності керівника); морально-етичний (відзначатись доброчинністю та справедливістю у діях). Обгрунтовано думку, що теорія розподілу влади започаткована не Локком і Монтеск'є, а Арістотелем завдяки його концепції існування трьох органів влади в державі та розподілу їх функцій з управління. Конституційно-правовий характер арістотелівської ідеальної держави базується на домінуванні права та розподілі функцій трьох гілок влади. Запропоновано тезу про існування в Середньовіччі двох, одночасно існуючих поглядів на політичну концепцію Стагірита: християнсько-томістичного й об'єктивно-гуманістичного. Аргументовано положення про вплив теоретичних ідей конституційно-правової держави Арістотеля на процес становлення та розвитку лібералізму в політичній думці Нового часу, з чого покладено початок сучасного розуміння ліберальної держави (особа, свобода, право, власність).
Добавлено2008-10-19 16:06:16

Также Вы можете заказать реферат или курсовую работу на тему «Вплив "Політики" Арістотеля на становлення і розвиток європейської політичної думки

Заказать новый реферат на тему «Вплив "Політики" Арістотеля на становлення і розвиток європейської політичної думки»

Смотревшие данный материал также интересовались рефератами и курсовыми работами:

    © 2007-2018 vbs.com.ua