От партнеров

Заказать работу

От партнёров


Счетчики
    Желаете получить информацию о том, где можно найти и СКАЧАТЬ не отходя от своего компьютера бесплатные журналы, обзоры, научные и аналитические статьи, статистические данные, книги, учебники, официальные документы государственных органов? Тогда воспользуйтесь нашим новым сервисом "Полезная ссылка"!

    Как это работает? Очень просто! Вы получаете полезную ссылку, нажав на которую, скачиваете документ с первоисточника в электронном виде.

Поиск рефератов на Linksdir.com.ua!
Раздел

Статьи и авторефераты по политологии

Название

Влада і молодь: особливості взаємовідносин в процесі демократизації українського суспільства

Влада і молодь: особливості взаємовідносин в процесі демократизації українського суспільства: Автореф. дис... канд. політ. наук: 23.00.02 [Електронний ресурс] / О.Г. Старинець; НАН України. Ін-т політ. і етнонац. дослідж. — К., 2004. — 19 с. — укp.
ОписаниеВлада і молодь: особливості взаємовідносин в процесі демократизації українського суспільства: Автореф. дис... канд. політ. наук: 23.00.02 [Електронний ресурс] / О.Г. Старинець; НАН України. Ін-т політ. і етнонац. дослідж. — К., 2004. — 19 с. — укp. Вперше в політологічній науці застосовано комплексний підхід до вивчення молодіжних проблем і взаємовідносин молоді з чинною владою в Україні. Зазначено, що використання нормативно-ціннісного підходу дозволило по-новому розглянути проблеми упорядкованості молодіжної системи цінностей. Виявлено особливості політичних процесів у молодіжному середовищі за умов побудови нової української державності. Запропоновано поняття "політичне поле молоді" і "правове поле молоді", визначено їх основний зміст і головні параметри. З урахуванням специфіки політико-культурних явищ у молодіжному середовищі проаналізовано процес створення молодіжних структур та їх подальшого розвитку за більш ніж десятилітній період. На підставі оцінок владних відносин держави і підростаючого покоління виявлено й узагальнено особливості здійснення державної молодіжної політики та її еволюційного розвитку протягом усього періоду незалежності України.
Добавлено2008-10-14 18:49:11

Также Вы можете заказать реферат или курсовую работу на тему «Влада і молодь: особливості взаємовідносин в процесі демократизації українського суспільства

Заказать новый реферат на тему «Влада і молодь: особливості взаємовідносин в процесі демократизації українського суспільства»

Смотревшие данный материал также интересовались рефератами и курсовыми работами:

    © 2007-2018 vbs.com.ua